Faculty Board

Prof. Dr. Sibel Ecemiş KILIÇ
0 (232) 301 83 52
Prof. Dr. Hülya KOÇ
0 (232) 301 83 58
Prof. Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
0 (232) 301 83 59
Prof. Dr. S.Cengiz YESÜGEY
0 (232) 301 83 56
Prof. Dr. Ebru ÇUBUKÇU
0 (232) 301 84 61
Prof. Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ
0 (232) 301 83 64
Assoc. Prof. Dr. Ahmet Vefa ORHON
0 (232) 301 84 49
Assoc. Prof. Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK
0 (232) 301 84 68
Asst. Prof. Dr. Hasan BEGEÇ
0 (232) 301 84 95
Reporter: Hakan KILIÇ
0 (232) 301 83 55