Bilgi İşlem Birimi

 

Uzman Hüseyin ÜNÜVAR | huseyin.unuvar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 98