Giriş Puanları ve Öğrenci Profili

Her yıl ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre Fakültemize öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler ise yine ÖSYM tarafından organize edilen YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) sonuçlarına göre Fakültemize kabul edilmektedir. Sınav sonucuna göre Fakültemize kabul hakkını kazanan öğrencilerin belirlenen tarihler arasında gerekli dokümanları ile Üniversite Öğrenci İşlerine başvurmaları gerekmektedir.

2015-2016 eğitim yılında Fakültenin toplam öğrenci sayısı 949 dir. Öğrencilerin Fakülte bölümleri ve cinsiyete göre dağılımı aşağıda tabloda gösterilmektedir.

 

Puan Türü

Fakültemiz bölümlerine giriş için istenen puan türü MF4 puan türüdür.

 

Taban ve Tavan Puanlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne ait 2015-2016 öğretim yılı için oluşan taban ve tavan puanları aşağıda verilmiştir;

2015-2016 Öğretim Yılı Puanları
 Bölümler  Taban Puan  Tavan Puan  Kontenjan
 
     
 Mimarlık Bölümü  411.239  471.334  82
 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  313.115  347.367  72

 

Öğrenci Profili

Bölümler T.C. Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrenciler Toplam Öğrenci
Kız Erkek Kız Erkek
Mimarlık Bölümü 279 259 17 15 570
ŞBP. Bölümü  245 128 2 4 379
TOPLAM 524 387 19 19 949