Bölüm Komisyonları

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yatay, Dikey Geçiş, Af ve İntibak Komisyonu
Doç. Dr. Şebnem DÜNDAR (Başkan) | sebnem.gokcen@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 69
Doç. Dr. Erdal Onur DİKTAŞ | erdal.diktas@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 43
Öğr. Gör. Dr. Levent ÜNVERDİ | levent.unverdi@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 66
Araş. Gör. Dr. İlgi ATAY KAYA | ilgi.kaya@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 74
Arş. Gör. Esra KUT GÖRGÜN | esra.kut@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Burs Komisyonu
Doç. Dr. Burcu SILAYDIN AYDIN (Başkan) | burcu.silaydin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 70
Yrd. Doç. Dr. Neriman YÖRÜR | neriman.yorur@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 39
Araş. Gör. Umut ERDEM | umut.erdem@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Staj Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Mercan EFE GÜNEY (Başkan) | mercan.efe@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 77
Araş. Gör. Burçin HEPGÜZEL HATİP | burcin.hepguzel@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 77
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dış İlişkiler Komisyonu
Prof. Dr. Kemal Mert ÇUBUKÇU (Başkan) | mert.cubukcu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Prof. Dr. Emine İpek ÖZBEK SÖNMEZ (Mevlana) | ipek.sonmez@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 45
Doç. Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK (Farabi) | hayat.zengin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 68
Yrd. Doç. Dr. Ahu DALGAKIRAN ERDOĞAN | ahu.dalgakiran@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 44
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK (Erasmus) | aysegul.altinors@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 39
Arş. Gör. Ceren AĞIN | ceren.agin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 74
Arş. Gör. Esra KUT GÖRGÜN | esra.kut@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Spor Birimi
Yrd. Doç. Dr. Tolga ÇİLİNGİR (Başkan) | tolga.cilingir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 67
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Evren ERDİN | evren.erdin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 43
Araş. Gör. Zeynep ELBURZ | zeynep.elburz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 40