Misyon & Vizyon

Mimarlık, yaşamın her boyutu, her yönü ve her aşaması ile ilgili yaşamsal bir olgudur. Bu yaşamsal olgunun üretilmesine rehberlik etmede mimarlık eğitimi merkezi bir role sahiptir. Bu bağlamda bölümümüzün temel amacı, insan çevresinin tasarımına yönelik meslek adamı ve araştırmacılar yetiştirmek ve böylece Türkiye’de her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınmasına katkıda bulunmaktır. Bölümümüzde eğitim açısından amaç, maksimum düzeyde öğrenme, bilgilenme, bilgi üretme gibi düşünsel eylemler için ortam oluşturmaktır. Bunları gerçekleştirirken öğrencinin öncelikle müşteriye değil, topluma sorumlu ama aynı zamanda bağımsız düşünüp tasarlayabilen hem bütünü hem de detayı kavrayabilen bir yaklaşımla eğitilmesine çalışılmaktadır. Bu nedenle bölümümüzün önemli eğitsel amaçlarından biri de çok yönlü öğrenci / meslek adamı / araştırmacı profiline yönelmesi ve amaçlamasıdır. Bu yöndeki girişimlerle yaratıcı, öneri üretebilen, eleştirel düşünebilen, geniş ufuklu bakış açılarına sahip, günümüz teknik olanaklarını kullanmayı bilen tasarımcılar yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Öğrenciler mimarlığı sadece biçimsel bir etkinlik olarak algılamanın ötesinde kavramsal, sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerle ilişkilendirilmiş çalışmalara yönlendirilmektedir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast