Farabi Program


Mimarlık Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Özgül Yılmaz Karaman

Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Koordinatörü: Araş. Gör. Dr. İlgi ATAY KAYA

 

Mimarlık Fakültesi’nin 5 üniversiteyle Farabi değişim anlaşması mevcuttur. Değişim programı kapsamında giden öğrenci başvuruları YÖK tarafından ilan edilen burs koşulları çerçevesinde ve ilan edilen takvime göre online olarak gerçekleştirilmektedir. Farabi ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım toplantıları her yılın ilk aylarında, Fakülte nezdinde yapılan genel bir organizasyon doğrultusunda gerçekleştirilmektedir (lütfen duyuruları takip ediniz). Başvuru takvimi yıllık ilan edilmekle birlikte, başvuru kabulleri genellikle her yıl Mart ayının ilk iki haftasında yapılmaktadır.

Değişim programından faydalanma hakkı kazanan öğrenciler Bölüm Farabi Koordinatörü’nün akademik danışmanlığı çerçevesinde ders seçimlerini gerçekleştirmekte ve söz konusu ders seçimleri Bölüm Yatay-Dikey Geçiş Af ve İntibak Komisyonu’nun görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile yürürlüğe girmektedir. Gittiği kurumda çeşitli nedenlerle başlangıçta belirlenen dersleri alamayan öğrenciler için Bölüm Farabi Koordinatörü’nün akademik danışmanlığında ders ekle-sil formları düzenlenerek öğretim programlarına uygun ders seçme sürecinin tamamlanması sağlanmaktadır.

Gelen öğrencilerin seçeceği dersler geldikleri kurum sorumluluğunda olmakla birlikte, öğrencilerin ders kayıtları ve bölümümüzde bulundukları süreçte soru ve sorunlarına ilişkin olarak Bölüm Farabi Koordinatörü akademik danışmanlık görevi yapmaktadır.

 

Anlaşmalı Üniversiteler:

 

Üniversite Adı İli Eğitim Dili
     
Atatürk Üniversitesi Erzurum Türkçe
İskenderun Üniversitesi Hatay Türkçe
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Türkçe
Muş Alpaslan Üniversitesi Muş Türkçe
Pamukkale Üniversitesi Denizli Türkçe

 

2021 Yılı Farabi duyuruları için lütfen tıklayın!

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast