Bölüm Komisyonları

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Komisyonu
 
Genel Koordinasyon Çalışma grubu
 
Prof. Dr. Hümeyra BİROL | humeyra.birol@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 59
Doç. Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 62
Dr. Öğr. Üyesi F. Feyzal ÖZKABAN | feyzal.ozkaban@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 82
         
Ölçme Değerlendirme Çalışma Gurubu
 
Prof. Dr. Mine TANAÇ ZEREN | mine.tanac@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 97
Prof. Dr. Tutku Didem ALTUN | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 82
Doç. Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 62
         
İç/Dış Paydaş Geri Bildirimlerinin Toplanması Grubu
 
Prof. Dr. E. Eti AKYÜZ LEVİ | eti.levi@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 60
Doç. Dr. Müjde ALTIN | mujde.altin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 48
Doç. Dr. İnci UZUN | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 89
Araş. Gör. Ayşegül ÇAKAN | aysegul.cakan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 94
Araş. Gör. Zeynep DÜNDAR | zeynep.dundar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
         
Kitap Satın Alma-İzleme Komisyonu
 
Prof. Dr. Emel KAYIN (Koordinatör) | emel.kayin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 56
Doç. Dr. Gökçeçiçek SAVAŞIR | gokcecicek.savasir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 84
Araş. Gör. Nurdan KASUL | nurdan.kasul@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 82
         
Öğretim Üyesi Danışmalık Sürecinin Aktive Edilmesi ve Yönlendirilmesi Gurubu
 
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ALPASLAN | ibrahim.alpaslan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 91
         
Öğretim Yöntemleri ve Öğretim Teknikleri ve Öğretim Teknikleri Konusunda Araştırma ve Bilgilendirme Toplantılarının Organize Edilmesi Gurubu
 
Doç. Dr. Hikmet GÖKMEN | hikmet.gokmen@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 99
Doç. Dr. Burcu GÜLAY TAŞÇI | burcu.gulay@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 95
Araş. Gör. Nurdan KASUL | nurdan.kasul@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 92
Araş. Gör. Fulya SELÇUK | fulya.selcuk@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
         
Eğitim Komisyonu
 
Prof. Dr. Hümeyra BİROL (Başkan) | humeyra.birol@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 59
Prof. Dr. E. Eti AKYÜZ LEVİ  | eti.levi@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 60
Prof. Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU (Yapı Bilgisi A.B.D. Bşk.) | yesim.aktuglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 47
Prof. Dr. Mine TANAÇ ZEREN (Restorasyon Bilgisi A.B.D. Bşk.) | mine.tanac@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 97
Doç. Dr. G. Deniz DOKGÖZ (Bina Bilgisi A.B.D. Bşk.) | deniz.dokgoz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 47
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ALPASLAN (Mimarlık Tarihi ABD. Bşk.) | ibrahim.alpaslan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 91
Doç. Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 42
Doç. Dr. Hikmet GÖKMEN | hikmet.gokmen@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 99
Doç. Dr. Hasan BEGEÇ | hasan.begec@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 86
         
Staj Komisyonu
 
Doç. Dr. G. Deniz DOKGÖZ (Başkan) | deniz.dokgoz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 47
Araş. Gör. Ahmet İlker YALINER | ilker.yaliner@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 86
Araş. Gör. Özgür GÖKMEN | ozgur.gokmen@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 50
Araş. Gör. Ahunur AŞIKOĞLU | ahunur.asikoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 92
Araş. Gör. Rafet UTKU | rafet.utku@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 50
Araş. Gör. Fulya SELÇUK | fulya.selcuk@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
Araş. Gör. Rabia AKGÜL | rabia.akgul@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
         
Proje-Tez Arşivi Komisyonu
 
Prof. Dr. Müjgan KARATOSUN (Koordinatör) | mujgan.karatosun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 57
Doç. Dr. Özlem ARITAN | ozlem.aritan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 54
Dr. Öğr. Üyesi Kutluğ SAVAŞIR | kutlug.savasir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
         
Dijital Proje Arşivi Komisyonu
 
Doç. Dr. Özlem ARITAN (Koordinatör) | ozlem.aritan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 54
Doç. Dr. F. Hilal HALICIOĞLU | hilal.halicioglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 29
Doç. Dr. Nezihat KÖŞKLÜK KAYA | nezihat.koskluk@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 90
Araş. Gör. Dr. Erdem YILDIRIM | erdem.yildirim@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 91
Araş. Gör. Nurten ÖZDEMİR GÖKMEN | nurten.ozdemir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
Araş. Gör. Fatma YELKENCİ SERT | fatma.yelkenci@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 92
Araş. Gör. Sevim ERDOĞDU | sevim.erdogdu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 94
         
Burs Komisyonu
 
Prof. Dr. Mine TANAÇ ZEREN (Başkan) | mine.tanac@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 97
Doç. Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 42
Doç. Dr. Burcu GÜLAY TAŞÇI | burcu.gulay@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 95
Araş. Gör. Ahunur AŞIKOĞLU | ahunur.asikoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 92
Araş. Gör. Nurten ÖZDEMİR GÖKMEN | nurten.ozdemir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
         
Sergi Komisyonu
 
Doç. Dr. Ahmet Vefa ORHON (Koordinatör) | vefa.orhon@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 49
Prof. Dr. Rengin ZENGEL  | rengin.zengel@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 55
Doç. Dr. Nezihat KÖŞKLÜK KAYA  | nezihat.koskluk@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 90
         
Dış İlişkiler Komisyonu (Sokrates, Erasmus, Farabi ve Diğer Dış İlişkiler ve Yazışmalar)
 
Doç. Dr. Deniz LÖKÇE (Başkan) (Erasmus Koor.) | deniz.lokce@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 98
Doç. Dr. Fahriye Hilal HALICIOĞLU (Mevlana Koor.) | hilal.halicioglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 29
Doç. Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN (Farabi Koor.) | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 42
Araş. Gör. Zeynep DÜNDAR | zeynep.dundar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
         
Mekan ve Donanım Komisyonu
 
Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Doç. Dr. Ahmet Vefa ORHON | vefa.orhon@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 49
Doç. Dr. G. Deniz DOKGÖZ | deniz.dokgoz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 47
Doç. Dr. İnci UZUN | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 89
Doç. Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU | f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Dr. Öğr. Üyesi F. Feyzal ÖZKABAN | feyzal.ozkaban@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 82
         
Yatay, Dikey Geçiş, Af ve İntibak Komisyonu
 
Doç. Dr. Taner UÇAR (Başkan) | taner.ucar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 10
Doç. Dr. Deniz LÖKÇE | deniz.lokce@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 98
Araş. Gör. Necibe VATANSEVER EROL | necibe.vatansever@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 29
Araş. Gör. Nurdan KASUL | nurdan.kasul@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 92
Araş. Gör. Ayşegül ÇAKAN | aysegul.cakan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 94
         
Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Komisyonu
 
Doç. Dr. Hikmet GÖKMEN | hikmet.gokmen@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 99
Dr. Öğr. Üyesi Kutluğ SAVAŞIR | kutlug.savasir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
         
Ders ve Sınav Programları Komisyonu
 
Doç. Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN (Başkan) | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 42
Dr. Öğr. Üyesi F. Feyzal ÖZKABAN | feyzal.ozkaban@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 82
Araş. Gör. Zeynep DÜNDAR | zeynep.dundar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
Araş. Gör. Fatma YELKENCİ SERT | fatma.yelkenci@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 92
Araş. Gör. Sevim ERDOĞDU | sevim.erdoğdu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 94
Araş. Gör. Rabia AKGÜL | rabia.akgul@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
         
DEÜ Mimarlık Öğrenci Topluluğu
 
Doç. Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU | f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Büşra Nur ASLAN |   |  
         
Deha Dokuz Eylül Hayal Atölyesi
 
Dr. Öğr. Üyesi Kutluğ SAVAŞIR (Koordinatör) | kutlug.savasir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
Doç. Dr. Ayça TOKUÇ | ayca.tokuc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜLLER | ebru.guller@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
Araş. Gör. Dr. Erdem YILDIRIM | erdem.yildirim@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 91
         

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast