Erasmus Program


Erasmus Mimarlık Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Deniz Lökçe

Erasmus Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. İpek Özbek Sönmez

Erasmus Fakülte Koordinatörü: Prof. Dr. Didem Altun

 

Mimarlık Fakültesi’nin 10 üniversiteyle Erasmus+ değişim anlaşması mevcuttur. Öğrencilerimiz değişim hareketliliğinden sistematik bir şekilde yararlanmaktadır. Erasmus ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım toplantıları her yılın ilk aylarında, Fakülte nezdinde yapılan bir organizasyon doğrultusunda gerçekleştirilmektedir (lütfen duyuruları takip ediniz). Erasmus+ başvuru ve değerlendirme süreci DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Fakülte Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile eşgüdümlü bir şekilde Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından yürütülmektedir. Başvuru takvimi yıllık ilan edilmekle birlikte, başvuru kabulleri genellikle her yıl Mart ayının ilk iki haftasında yapılmaktadır.

Değişim programından faydalanma hakkı kazanan öğrenciler Bölüm Erasmus Koordinatörü’nün akademik danışmanlığı çerçevesinde ders seçimlerini gerçekleştirmekte ve söz konusu ders seçimleri Bölüm Yatay-Dikey Geçiş Af ve İntibak Komisyonu’nun görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile yürürlüğe girmektedir. Gittiği kurumda çeşitli nedenlerle başlangıçta belirlenen dersleri alamayan öğrenciler için yine Bölüm Erasmus Koordinatörü’nün danışmanlığında ders ekle-sil formları düzenlenerek öğretim programlarına uygun ders seçme sürecinin tamamlanması sağlanmaktadır.

Gelen öğrencilerin seçeceği dersler geldikleri kurum sorumluluğunda olmakla birlikte, öğrencilerin ders kayıtları ve bölümümüzde bulundukları süreçte soru ve sorunlarına ilişkin olarak Bölüm Erasmus Koordinatörü akademik danışmanlık görevi yapmaktadır.

 

Erasmus Anlaşmalı Üniversiteler

 

Erasmus Süreç Akış Şeması 

Erasmus süreci hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayın!

2021 Yılı Erasmus duyuruları için lütfen tıklayın!

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast