Graduation Procedures


 

Tüm ders ve stajlarını başarılı olarak tamamlamış olan tüm öğrencilerimizin izledikleri programdan mezun olabilmeleri için, notlarının transkriptlerine yansımış ve mezuniyetlerinin Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek onaylanmış olması gerekir. Öğrenci otomasyon sistemindeki mezuniyet işlemleri, öğrenci işleri bürosu tarafından rutin olarak yapılmakta olup öğrencilerimizin bu işlem için herhangi bir başvuru yapmaları gerekmez. 

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Öğrenci Statüsü ile kayıtlanan öğrencilerimizin belgeleri (geçici mezuniyet-diploma) kayıtlı oldukları üniversiteleri tarafından düzenlenmektedir. Ancak, “İlişik kesme işlemleri”ni tamamlayarak ilişik kesme belgelerini Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Belge teslimi sonrasında mezuniyetlerine ilişkin bildirimler Fakültemiz tarafından Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir ve Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ilgili üniversiteye iletilir. Sonraki aşamalar ilgili Üniversiteden takip edilebilir.

 

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ

Şahsen gelerek ya da noterden vekâlet verilen birisi aracılığıyla başvuru yapılması halinde, Fakültemizde hemen düzenlenir. Geçici Mezuniyet Belgesi alabilmek için, mezuniyetin transkripte yansımış ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

DİPLOMA

Diploma basım talebi öğrenci işleri bürosu tarafından her dönem sonunda rutin olarak yapılmakta olup öğrencilerimizin bu aşamada herhangi bir başvuru yapmaları gerekmez. Diplomalar, Fakültemiz tarafından yapılan talebe göre Üniversitemiz Rektörlüğünce düzenlenerek basılır.

 

İlişik Kesme İşlemleri İçin;

Bu işlem bir kez yapılacak olup geçici mezuniyet belgesi veya diploma almak için gelindiğinde de yapılabilir. Diploma almak için yapılan başvuruda fotoğraf gerekmemektedir.

  • Mezuniyet başvuru dilekçesi yazmaları,
  • T.C. uyruklu öğrencilerin https://mezun.deu.edu.tr/giris/ adresinden mezun bilgi formunu doldurmaları,(özel öğrencilerin doldurması gerekmez)
  • Yabancı uyruklu öğrencilerin https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/ adresinden mezun bilgi formunu doldurarak çıktısını almaları,
  • İlişik kesme formunu doldurarak Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine borcu olmadığına dair onaylatmaları,
  • Öğrenci Kimlik Kartı (Kayıp/çalıntı olması durumunda karakol tutanağı alınmalı)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 Adet Fotoğraf getirmeleri (özel öğrencilerin getirmesi gerekmez)

gerekmektedir.

 

Mezuniyet İşlemleri ile İlgili belge ve formlar

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast