Scientific Research Projects


 

Fakültemiz Öğretim Üyeleri tarafından gerçekleştirilmiş Uygulama, Tasarım, Döner Sermaye ve Bilimsel Araştırma Projeleri

 

Proje Adı Yılı Türü Öğretim Üyeleri
       
Cephelerde Mikroalg Yetiştirilmesinin Bina İle Bütünleşme Potansiyelinin Araştırılması Ve Farklı İklim Koşulları İçin Değerlendirilmesi 2022 TÜBİTAK 1001 Projesi Doç.Dr.Ayça Tokuç
Yapı Kabuğunun Enerji Etkin İyileştirilmesi Amaçlı Bir Yöntem Önerisi 2022 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr.Müjde Altın
Tire ve Manisa’daki Tarihi Tek Kubbeli Camilerin Akustik Özelliklerinin Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi 2022 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr.Özgül Yılmaz Karaman, Ar.Gör.Fatma Yelkenci Sert
Yüksek Yapıların Kütle Biçimlenme Özelliklerinin Isı Etkileri Üzerinden Araştırılmasına Yönelik Model Önerisi Geliştirilmesi: İzmir Yeni Kent Merkezi Uygulaması 2021 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Dr.Öğr.Üye.Hasan Begeç, Ar.Gör.İlker Yalıner
Duvara Entegre Faz Değişim Malzemeli Isı Geri Kazanım Sistemi Tasarımı; Havalandırma ve Isıl Performansının Deneysel ve Sayısal Değerlendirilmesi 2020 TÜBİTAK 1001 Projesi Doç.Dr.Ayça Tokuç
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması Projesi Kapsamında Analiz, Modelleme ve Karar Destek Sistemi Kurulması Çalışması” Konularında Danışmanlık Hizmeti 2020 Danışmanlık Hizmeti Prof.Dr.K.Mert Çubukçu, Prof.Dr.Ebru Çubukçu
Mimari Maket Yapımında Kullanılan Klasik Malzemelerin Yerine Alternatif Malzeme Kullanımının İrdelenmesi 2020 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Dr.Öğr.Üyesi Kutluğ Savaşır Dr.Öğr.Üyesi Ebru Güller Doç.Dr.Ayça Tokuç
Mimarlık/ Mühendislik Eğitimi için Yenilikçi ve Yaratıcı bir Yaklaşım: Biyobenzetim ve Biyotasarım 2020 TÜBİTAK 4005 Projesi Doç.Dr.T.Didem Altun, Dr.Öğr.Üyesi Feyzal Özkaban, Doç.Dr.Ayça Tokuç
İzmir Modern Mimarlık Mirası Sanal Arşiv / Müzesi (MOMizmir) 2020 1927 Mimarlar Derneği Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı Dr.Öğr.Üye. Feyzal Özkaban, Doç.Dr.T.Didem Altun, Doç.Dr.İnci Uzun, Doç.Dr.Deniz Dokgöz, Doç.Dr.Ferhat Hacıalibeyoğlu, Dr.Öğr.Üye.İbrahim Alpaslan
H2020 MSCA NIGHT 2020 International Mersin Science Night (MERSCIN) kapsamında Atölye Liderliği 2020 AB Projesi, H 2020 destekli Dr.Öğr.Üyesi Ebru GÜLLER, Dr.Öğr.Üyesi Kutluğ Savaşır, Doç.Dr.Ayça Tokuç, Doç.Dr.T.Didem Altun
İzmir Karşıyaka İlçesi Çarşı Bölgesini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalara Temel Olacak Analiz, Sentez ve Olası Mekansal Gelişme Senaryolarının Oluşturulması Proje Hizmeti (Karşıyaka Belediyesi’ne) 2020 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.Didem Akyol Altun, Prof.Dr.Hümeyra Birol, Prof.Dr.Hayat Zengin Çelik, Doç.Dr.H.Evren Erdin, Dr.Öğr.Üyesi Feyzal Avcı Özkaban
TMMOB Mimarlar Odası D1 Temel Bina Akustiği Eğitimi Hizmeti 2020 Eğitim Hizmeti Doç.Dr.Özgül Yılmaz Karaman
Mimari Konsept Tasarımı İçin Artırılmış Gerçeklik Ortamında 3 Boyutlu Eskiz Modellemesi 2020 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.T.Didem Altun, Ar.Gr.Dr.Erdem Yıldırım
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 4516 Envanter No’lu Ziraat Mektebi Lojman Yapısının Restorasyon Uygulama İşi Danışmanlık Hizmeti 2019 Danışmanlık Hizmeti Prof.Dr.Mine Tanaç Zeren
Ahmet Özkurt (Özkurtlar Petrol)’a ait Bozüyük (Bilecik) 54 Ada 17 Parselde Bulunan Taşınmaza İlişkin Plan Ve Ruhsat İşleminin İptali Hakkında Değerlendirme Ve İrdeleme İçeren Bilimsel Görüş (Rapor) 2019 Danışmanlık Hizmeti Dr.Öğr.Üyesi Tolga Çilingir
Mehmet ÖZYÖN’e ait İzmir Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi Atatürk Mahallesi Lebedos Caddesi No:8 Adresinde 2166 ada 15 parselde bulunan 5 katlı binanın bakım merkezi olarak kullanım talebi konulu Bilimsel Görüş (Rapor)  2019 Danışmanlık Hizmeti Doç.Dr.Deniz Lökçe
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Mali Destek Programlarının Etki Değerlendirme Çalışması Konularında Danışmanlık Hizmeti 2019 Danışmanlık Hizmeti Prof.Dr.K.Mert Çubukçu, Prof.Dr.Ebru Çubukçu
Uluslararası Mersin Bilim Şenliği IV kapsamında Atölye Liderliği ve DEÜ Koordinatörlüğü 2019 TÜBİTAK 4007 Projesi Dr.Öğr.Üyesi Ebru GÜLLER, Dr.Öğr.Üyesi Kutluğ Savaşır
BİGG TUBİTAK 1512, CityWorm, Kenti Gezmenin Yeni Hali başlıklı yazılım projesi 2019 TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Projesi Doç.Dr.Burcu Gülay Taşçı
PRODÜKSİYON AMAÇLI KENT ODAKSAL SES BANKASI OLUŞTURMA: ŞEHR-İ SADA İZMİR 2019 Danışmanlık Hizmeti Cihan Işıkkan, Prof.Dr.Emel Kayın
Uluslararası Mersin Bilim Şenliği III kapsamında Atölye Liderliği 2019 TÜBİTAK 4007 Projesi Dr.Öğr.Üyesi Ebru GÜLLER, Dr.Öğr.Üyesi Kutluğ Savaşır, Doç.Dr.Ayça Tokuç, Doç.Dr.T.Didem Altun
“Neredeyse sıfır enerji” ofis yapılarında yapı elemanlarının ortam konforuna etkisinin yapı enerji simülasyonu yardımıyla araştırılması 2019 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr.Ayça Tokuç
Küçük Tasarımcılar İçin Doğa ve Mimarlık 2 2019 TÜBİTAK 4004 Projesi Dr.Öğr.Üyesi Ebru GÜLLER, Dr.Öğr.Üyesi Kutluğ Savaşır, Doç.Dr.Ayça Tokuç
Doğaya Sor En İyi O Bilir 2019 TÜBİTAK 4004 Projesi Doç.Dr.T.Didem Altun, Dr.Öğr.Üyesi Feyzal Özkaban,  Doç.Dr. Ayça Tokuç
Physarum Polycephalum Cıvık Mantarları Kullanılarak Yol İzlerinin Bulunması- İzmir Örneği 2019 TÜBİTAK 1002 Projesi Doç.Dr.T.Didem Altun, Dr.Öğr.Üyesi Feyzal Özkaban, Doç.Dr.Ayça Tokuç
“Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Hizmet Alımı” Konularında Proje Hizmeti  2019 Döner Sermaye Projesi Doç.Dr.Mercan Efe Güney
İzmir Gürçeşme Çocuk Doğa Keşif Parkı Ve Kuşaklararası Etkileşim Merkezi Uygulama Projeleri Kapsamında Çocuk Ve Açık Alan Tasarım Ve Uygulama Projeleri’nin İncelenmesi, Değerlendirilmesi Ve Onaylanmasına İlişkin Danışmanlık Hizmeti 2019 Danışmanlık Hizmeti Doç.Dr.Hikmet Gökmen
“İzmir İli, Konak İlçesi Sınırları İçinde Beştepeler Planlama Bölgesi’nde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Çalışmasına Esas Analiz Ve Sentez Çalışmaları İle Mekansal Strateji Önerileri Geliştirmeye Yönelik Araştırma Projesi”  hizmeti 2018 Döner Sermaye Projesi Doç.Dr.Hayat Zengin Çelik, Ar.Gr. Senem Tezcan, Ar.Gr.Ceren Ağın 
Samsun İli Atakum İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi Sınırlarında Bulunan 115 Ada, 2      Parseli ve 2425 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parselleri de Kapsayan Alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.11.2016 Gün ve 21/480 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen 1/5000 Ölçekli Revizyon İmar Planının Değerlendirilmesine Yönelik HMK MD.293’e Göre Bilimsel Görüş (Rapor)  2018 Danışmanlık Hizmeti Prof.Dr.Sibel Ecemiş Kılıç, Doç.Dr.Muhammed Aydoğan
İzmir Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirme Hizmeti Hazırlanması  2018 Danışmanlık Hizmeti Doç.Dr.Özgül Yılmaz Karaman
İzmir Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirme Hizmeti Hazırlanması  2018 Danışmanlık Hizmeti Dr.Öğr.Üyesi   Ayşegül Altınörs Çırak
Uluslararası Mersin Bilim Şenliği II kapsamında Atölye Liderliği 2018 TÜBİTAK 4007 Projesi Dr.Öğr.Üyesi Ebru GÜLLER, Dr.Öğr.Üyesi Kutluğ Savaşır, Doç.Dr.Ayça Tokuç
Küçük Tasarımcılar İçin Doğa ve Mimarlık  2018 TÜBİTAK 4004 Projesi Dr.Öğr.Üyesi Ebru GÜLLER, Dr.Öğr.Üyesi Kutluğ Savaşır, Doç.Dr.Ayça Tokuç
Mersin İli Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Bilim ve Deney Merkezi için sergi yerleşim ve ürünlerinin belirlenmesinde öneri avan proje geliştirilmesi (Mersin İli Yenişehir İlçe Belediyesi’ne) 2018 Tasarım Projesi Dr.Öğr.Üyesi Ebru Güller
Mersin Çocuk Üniversitesi Yenilikçi Öğretim Uygulamaları Pilot Çalışması Sınıf Tasarımı (Mersin Çocuk Üniversitesi, Mersin Valiliği ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne) 2018 Tasarım ve Uygulama Projesi Dr.Öğr.Üyesi Ebru Güller
Kavacık-Tırazlı Mahalleleri Stratejik Mekansal Gelişme Önerileri Projesi 2018 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.Hümeyra Birol, Dr.Öğr.Üye. Feyzal Özkaban, Doç.Dr.Neriman Yörür, Doç.Dr.Didem Altun, Doç.Dr.Evren Erdin, Ar.Gr.Esra Kut Görgün
Uzundere Mahallesi Mekânsal Analiz ve Gelişme Stratejileri Projesi Hizmeti 2018 Döner Sermaye Projesi Dr.Öğr.Üye.Tolga Çilingir, Dr.Öğr.Üye. Feyzal Özkaban, Ar.Gr.Esra Kut Görgün
İznik Roma Tiyatrosu Restitüsyon Restorasyon Projesi Danışmanlık Hizmeti  2018 Danışmanlık Hizmeti Doç.Dr.Nezihat Köşklük Kaya
“İzmir İli, Çiğli İlçesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçinde İnşa Edilecek Ege Bölgesi Sanayi Odası Hizmet Binasının Avan Projelerine Yönelik” Bilimsel Görüş (Rapor) Hazırlanması. 2017 Danışmanlık Hizmeti  
“İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Ana Planı” Ortak Hizmet Projesi Konularında Danışmanlık Hizmeti. 2017 Danışmanlık Hizmeti  
“Aydın İli Kuşadası İlçesi İkiçeşmelik Mahallesi 1032 Ada 13 Parselde Kayıtlı Taşınmazın İlgili Mekanlarının İrdelenmesi Hakkında” Bilimsel Görüş (Rapor) Hazırlanması. 2017 Danışmanlık Hizmeti  
Muğla Ovası Fikir Projesi Hizmet Alımı. 2017 Döner Sermaye Projesi  
IKLIM DEĞIŞIKLIĞI AZALTIM VE ADAPTASYON STRATEJILERININ TÜRKIYE ILLERINE GÖRE ÖNCELIKLENDIRILMESI 2017 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Yrd.Doç.Dr.M.Burcu SILAYDIN AYDIN, Araş.Gör.Duygu KAHRAMAN
Restoration and Conservation of Stoa Wall of Metropolis Ancient City in Izmir (Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bölümü’ne) 2017 Döner Sermaye Projesi  
Milas Çöllüoğlu Hanı Restorasyon Uygulaması Kapsamında Tadilat Projesi Hazırlanması (Milas Belediyesi’ne) 2017 Döner Sermaye Projesi Doç. Dr. Hümeyra BİROL AKKURT,  Araş. Gör. F. Feyzal ÖZKABAN
İzmir Kent Konseyi’nin “Parkımıza Renk Kat” Projesi kapsamında “İzmir Aliağa Özel Eğitim Ve Uygulama Merkezi okul bahçesinin zihinsel engelli çocuklara uygun oyun alanı olarak tasarımı (İBB İzmir Kent Konseyi’ne) 2017 Tasarım Projesi Dr.Öğr.Üyesi Ebru Güller
Seferihisar’daki Turizm Yapılarının Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi 2017 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr. İlknur Türkseven Doğrusoy
Uşak İli Merkez İlçesi Fatih Mahallesinde yer alan 29L-IIc pafta, 23 ada 8 (eski 2) parselde kayıtlı Uşak Gar sahası içinde yer alan TCDD Genel Müdürlüğüne ait Cer Atölyesi restorasyon projesi konulu Danışmanlık Hizmeti (TCDD Genel Müdürlüğü’ne) 2017 Danışmanlık Hizmeti Doç. Dr. Nezihat KÖŞKLÜK KAYA, Yrd.Doç.Dr.H.ibrahim ALPASLAN
Tilkilik- 806 Sokak (Patlıcanlı Yokuş) Odağında Kentsel Sağlıklaştırma Projesi Ortak Hizmet Protokolü (58-k) (T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na) 2017 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.Hümeyra  Birol, Prof.Dr.Hayat Zengin Çelik, Prof.Dr.Deniz Güner, Doç.Dr.Evren Erdin, Dr.Öğr.Üyesi Feyzal Özkaban
Selahi Yılmaz’a ait Muğla, Ortaca İlçesi, Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:161, 151 No’lu Ada, 2 No’lu Parselde Bulunan Akaryakıt İstasyonu Hakkında Bilimsel Görüş (Rapor) Hazırlanması. 2016 Danışmanlık Hizmeti Yrd.Doç.Dr.Abdullah SÖNMEZ
İzmir Smyrna Antik Kenti Agorası Bazilika Orta Nefi Restorasyon Önerileri Çalısması 2016 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr.Mine Tanaç Zeren
Moris Bencuya Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nin okul bahçesinin bisiklet parkurları ve oyun alanları ile tasarımı (MEB Moris Bencuva Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ne) 2016 Tasarım Projesi Dr.Öğr.Üyesi Ebru Güller
Konser Salonlarının Akustik Performanslarının Belirlenmesi 2016 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr.Özgül Yılmaz Karaman Dr.Öğr.Üye.Serhat Durmaz
Havra Sokağını Tasarımla Buluşturma Katılımlı Mimarlık Projesi (İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi’ne) 2016 Döner Sermaye Projesi Doç.Dr.Zehra Akdemir
Yaya Yolu Tasarımı ve Uygulamaları Kaynaklı Yaya-Taşıt Trafiği Çatışmasının İncelenmesi (Proje No: 113M222) 2016 Tübitak Projesi Prof.Dr.Hülya KOÇ, Prof. Dr. Burak ŞENGÖZ, Prof.Dr.Ebru ÇUBUKÇU
Bozcaada Kentsel Tasarım Rehberi Hizmet Alım Sözleşmesi  2016 Döner Sermaye Projesi Prof. Dr. Ebru ÇUBUKÇU, Doç. Dr. Şebnem DÜNDAR 
Muğla Karabağlar Yaylası Kentsel ve III. Derece Doğal Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Kısmi Revizyon Planı Hazırlanması Proje Çalışması.  2016 Döner Sermaye Projesi Prof. Dr. Hülya KOÇ, Doç. Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ , Doç. Dr. E. İpek Ö. SÖNMEZ, Doç. Dr. Hayat ZENGİN 
İzmir İli Karabağlar İlçesi, Güzelyalı Mahallesi Arapderesi Mevkiinde Bulunan 424 Pafta, 3177 Ada, 2 Ve 2814 Ada, 22 Parsellerin Bulunduğu Alanda İmar Plan Kararlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bilimsel Görüş (Rapor) Hazırlanması.  2016 Danışmanlık Hizmeti Prof. Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ, Prof. Dr. E. İpek Ö. SÖNMEZ, Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN 
Aydın İli Söke İlçesi, Konak Mahallesi, Yenicami Mahallesi ile Cumhuriyet ve Çeltikçi Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 160 ha’lık Alanda Yapılacak “Kentsel Tasarım Projesi ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Konularında Danışmanlık Hizmeti  2015 Danışmanlık Hizmeti Öğr.Gör.Dr. Levent Ünverdi
Çanakkale İli Bozcaada İlçesi, 470,471,472,473 Numaralı Yapı Adalarınıda İçeren Balıkesir-Çanakkale Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararlarının Değerlendirilmesine İlişkin Bilimsel Görüş 2015 Danışmanlık Hizmeti Yrd.Doç.Dr.Neslihan ÜNVERDİ 
Meclisi’nin Almış Olduğu 14.07.2015 Tarih, 643 Sayılı Kararı İle Bir Bölümü Ayvalık Kentsel Sit Sınırları İçerisinde Yer Alan Atatürk Bulvarı’nın Tamamının “Ana Arter Yol” Olarak Tanımlanarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesine Devrolmasıyla İlgili Yolun Ana Arter Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Hususunun İrdelenerek Bilimsel Görüş (Rapor) Hazırlanması 2015 Danışmanlık Hizmeti Doç.Dr.Hayat ZENGİN ÇELİK
Dicle Kalkınma Ajansı 2014 yılı Kentsel ve Çevresel Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında danışmanlık hizmeti.  2015 Danışmanlık Hizmeti Doç.Dr.Hayat ZENGİN ÇELİK
Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü Doğu Kapısı Mimari Projesi 2015 Mimari Uygulama Projesi Doç.Dr.Deniz Dokgöz, Doç.Dr.Ferhat Hacıalibeyoğlu, Dr.Öğr.Üye.H.İbrahim Alpaslan
Kent Yönetiminde Ekolojik Sürdürülebilirlik 2015 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr.E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ
İzmir Tarih Projesi Anafartalar Caddesi 2. Etap ile 1. Halka Konut Dokusu’nun Bir Bölümü ve Yakın Çevresinin Operasyon Planına Yönelik Ön Projelendirme” (TARKEM’e) 2015 Döner Sermaye Projesi Prof. Sibel ECEMİŞ KILIÇ, Doç. Dr. Hümeyra BİROL AKKURT, Yrd.Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN, Yrd.Doç. Dr.G.Deniz DOKGÖZ, Araş.Gör.F.Feyzal ÖZKABAN
İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Ön Projelendirme Döner Sermayesi Projesinin Danışmanlığı Hizmeti (T.C.İ.Y.T.E Tasarım Mimarlık Ve Kent Araştırmaları Uygulama Merkezi-Tamikam’a) 2015 Döner Sermaye Projesi Doç. Dr. Mine TANAÇ ZEREN
Salihli’de Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı: 20. Yüzyıl Mimarlık Mirası’nın Belgelenmesi, Korunması ve Değerlendirilmesi 2015 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr.Nezihat Köşklük Kaya
Söke Kemalpaşa Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma TUS Danışmanlık Hizmeti (Söke Belediyesi’ne) 2015 Danışmanlık Hizmeti Prof. E. Eti AKYÜZ LEVİ Doç. Dr. Müjgan KARATOSUN
Kentsel Alanda Fiziksel Çevrenin Fiziksel Aktivite Üzerindeki Etkisi 2015 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof. Dr.Ebru ÇUBUKÇU , Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA
Kentsel Hava Kirliliğini Etkileyen ve Şehir Planlanlama ile Kontrol Edilebilen Fiziksel Faktörlerin Mekânsal İstatistik Yöntemleri ile İncelenmesi 2015 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr.K.Mert ÇUBUKÇU
Okul Öncesi Sürekli Eğitim ve Materyal Geliştirme Merkezi (OSEM) konulu Danışmanlık Hizmeti (İzmir İl Eğitim Müdürülüğü’ne) 2015 Danışmanlık Hizmeti Doç. Dr. Zehra AKDEMİR
Tarihi Yapıların Korunmasında ve Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanmasında Bir Belirleyici Olarak Trafik Kaynaklı Titreşimlerin Ölçülmesi ve Modellenmesi 2014 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr.K.Mert ÇUBUKÇU, Yard.Doç.Dr.İrem AYHAN SELÇUK
Kentsel Çevrede Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşamı Destekleyen Mekansal Özelliklerin Belirlenmesi: İzmir Karşıyaka Örneği (Proje No: 111K383) 2014 Tübitak Projesi Prof. Dr.Ebru ÇUBUKÇU, Ar. Gör. Burcin HEPGUZEL
Aydın İli, Söke İlçesi, Konak Mahallesi, Yenicami Mahallesi ile Cumhuriyet ve Çeltikçi Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 554.178 m2lik alanda yapılacak Kentsel Tasarım Projesi ve Uygulama İmar Planı Revizyonu (Söke Belediyesi’ne) 2014 Döner Sermaye Projesi Öğr.Gör.Dr.Levent ÜNVERDİ
Beit Hillel Sinagogu Rekonstrüksiyonu Yapılması İşi Mimarlık Mesleki Kontrollük Hizmeti (İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne) 2014 Danışmanlık Hizmeti Doç. Dr. Mine TANAÇ ZEREN, Yrd. Doç. Dr. Özgül Y. KARAMAN
İzmir İli, Konak İlçesi, Halkapınar Mahallesi 8505 Ada 1 Parsel Üzerinde Konumlanan Tekel İçki Fabrikası’na Ait Tescilli Taşınmazların Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması (Türkerler İnş.Tur.Maden Enerji Üretim Tic. Ve San.A.Ş’ye) 2014 Döner Sermaye Projesi Doç. Dr. Mine TANAÇ ZEREN,  Yrd.Doç.Dr.Özgül Y. KARAMAN

Isı Depolama Amacıyla Faz Değiştiren Malzemelerin Yapı Bileşeni Üretiminde Kullanılması ve İzmir Örneğinde İrdelenmesi

2013 BAP projesi  
Alsancak Eski Tekel Binalarının Rölöve Analiz Paftalarının ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması Hizmeti (Asmim İnş.Dekorasyon Tic.Ltd.Şti.’ne) 2013 Döner Sermaye Projesi Doç. Dr. Mine TANAÇ ZEREN, Araş. Gör. Tuğba SARICAOĞLU
T.C. Ziraat Bankası Tire/İzmir, Ödemiş/İzmir ve Buca/İzmir Şube Hizmet Binalarına İlişkin Mimari Dönemsel Karakterlerin Belirlenmesi Konulu Bilimsel Görüş Hazırlanması (Duygu Aksoy Mimarlık Ofisi’ne) 2013 Danışmanlık Hizmeti Doç. Dr. Hümeyra BİROL AKKURT
İzmir İli, Konak İlçesi, Mithatpaşa caddesi Numara 639’da Konumlanan ve Tapuda Pafta No:127, Ada No:2540, Parsel No:13’de Yer Alan Taşınmaz İçin Üretilecek Restorasyon Projesine ait Müdahale Kararlarının Belirlenmesi ve Taşıyıcı Sistem Analiz Çalışmasının Konunun Uzmanlarınca Bilimsel Görüş Hazırlanması (Atlantis Mimarlık’a) 2013 Danışmanlık Hizmeti Doç. Dr. Mine TANAÇ ZEREN, Yrd. Doç. Dr. Özgül Y. KARAMAN
İzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgeler Arası ilişkilerin Tespiti (İzmir Kalkınma Ajansı (IZKA)’ya) 2013 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.Sezai GÖKSU, Prof.Dr.A.Emel GÖKSU, Prof. Dr.Ebru ÇUBUKÇU, Doç.Dr. K.Mert ÇUBUKÇU, Öğr.Gör.Dr.Levent ÜNVERDİ
İzmir 2012 Kültür Ekonomisi ve Kültür Altyapısı Envanteri ve Gelişme Stratejisi (İzmir Kalkınma Ajansı (IZKA)’ya) 2013   Doç.Dr.Şebnem DÜNDAR
Cinsel Alanda Öteki Olarak Tanımlanan Nüfusun Kentsel Alan Kullanımı 2013 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Şenel ERGİN, Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY, Yrd.Doç.Dr.İrem AYHAN SELÇUK
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Avan Proje Seçme Çalışması” Danışmanlık Hizmeti 2012 Danışmanlık Hizmeti Doç. Dr. S. Cengiz YESÜGEY
Bursa İl Çevre Düzeni Planına Altlık Oluşturacak İmalat Sanayi ve Madencilik Sektör Analizi Çalışmaları Kapsamında Bursa İli’ndeki İmalat Sanayinin Farklı İmalat Türlerine Göre Mekansal Dağılımlarının ve Küme Oluşturup Oluşturmadıklarının CBS Ve Mekansal İstatistik Yöntemleri Kullanılarak Analizi (İTÜ ve A Planlama Danışmanlık Eğitim’e) 2012   Doç.Dr.K.Mert ÇUBUKÇU, Araş.Gör.Nur Sinem ÖZCAN
İzmir Kentsel Bölgede “Kentsel Tarım” Planlaması: Bayraklı-Doğançay Uygulama Araştırması 2012 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇİLİNGİR, Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY, Ferit KURTULUŞ, Bilal YAŞA, Beyza YILDIZ, Ekrem İSTANBULLU
Smyrna’ya Yolculuk : İzmir Kent Tarihi Atölyeleri 2012 TÜBİTAK Bilim ve toplum Projesi Yrd.Doç.Dr.Zehra ERSOY, Doç.Dr.Şebnem DÜNDAR, Yrd.Doç.Dr.Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK
TÜRKİYE’DE 2000 SONRASI NEOLİBERAL POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE İMAR MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİ KENTLEŞME PRATİKLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ 2011 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.A.Emel GÖKSU, Ar.Gr.Eylem BAL
Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi ile İnternet Tabanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe ve Dokuzçeşmeler Kampüs Bilgi Sisteminin Oluşturulması 2011 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Vahap TECİM, Yrd.Doç.Dr.Muhammed AYDOĞAN
Kentsel Alan Sınırının Denetlenebilirliği ve İl Sınırı ile İlişkilendirilmesi 2011 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Şenel ERGİN, Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY
Çevre Estetiginin Konut Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Hedonik Fiyat Yöntemi ile Modellenmesi: Sanal ve Gerçek Mekanlarda Ampirik Bir Arastırma 2010 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Ebru ÇUBUKÇU, Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA
Sosyo-Ekonomik ve Ekolojik Temelli Bölgeleme: Olanak ve Sınırları 2009 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Şenel ERGİN, Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY
Şehirsel yerleşmelerde teknik altyapı sistemlerinin ortak yatırım eşiklerinin ve kritik zamanlaması yöntemleri üzerine bir çalışma – Örnek alan: TİRE Belediyesi (İzmir) 2009 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Yard.Doç.Dr.M.Yıldırım ORAL, Yrd.Doç.Dr.H.Evren ERDİN
Kentte Suçun Ekonomik, Sosyal ve Mekansal Değişkenlerle Modellenmesi 2008 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr.K.Mert ÇUBUKÇU, Yrd.Doç.Dr.İrem AYHAN SELÇUK
Gaziemir Akçay Caddesi Batı Kooridoru Merkezi İş Alanı Geliştirme Projesi (Gaziemir Belediyesi’ne) 2007 Döner Sermaye Projesi Doç.Dr.K.Mert ÇUBUKÇU,  Öğr.Gör.Dr.Levent ÜNVERDİ
Kentsel Yönetişim Sistemlerinde E-Planlama Yaklaşımları 2007 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Hülya KOÇ, Yrd.Doç.Dr.Muahmmed AYDOĞAN
CLIP Şehirler Ağı Projesi (Project No:0310)-Role of local authorities in the integration of migrants 2007 European Foundation fort the Improvement of Living and working conditions Doç.Dr.Hayat ZENGİN
Tarihsel Kentsel Alanların Arkeolojik Verilerle Bütünleştirilerek Korunması ve Değerlendirilmesi: İzmir Kentsel Bölge Örneği 2007 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.A.Emel GÖKSU, Yrd.Doç.Dr.Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK
KONYA SANAYİ BÖLGELERİNDE KÜMELEŞME POTANSİYELİ VE BİR PİLOT UYGULAMA-CLUSTER POTENTIAL IN KONYA INDUSTRIAL REGIONS AND AN AMPIRICAL STUDY 2007 Avrupa Birliği Projesi Yrd.Doç.Dr.Birol MERCAN, Yrd.Doç.Dr.Neslihan KARATAŞ, Atilla ARICIOĞLU, Zekeriya MIZRAK, Muhittin KORAŞ, Nahit YILMAZ
Gaziemir Belediyesi Aktepe Emrez Mahalleri Konut Alanlarını Kapsayan 135 ha.lık Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi (Gaziemir Belediyesi’ne) 2006 Döner Sermaye Projesi Doç.Dr.K.Mert ÇUBUKÇU,  Öğr.Gör.Dr.Levent ÜNVERDİ
Kentsel Kademelenmenin Mekansal Boyutta Dağılımı ve Kademelenmenin Oluşturduğu Mekansal Gruplaşmanın Analizi 2006   Prof.Dr.M.Çınar ATAY, Doç.Dr.Sibel ECEMİŞ KILIÇ
Yeni Bir Kümeleşme Modeli Olarak Organize Sanayi Bölgelerinin Yeniden Örgütlenmesi (İzmir – Çiğli AOSB Örneği) 2006 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Yrd.Doç.Dr.M.Yıldırım ORAL, Yrd.Doç.Dr.Neslihan KARATAŞ
Mimarlık Fakültesi Eğitim ve Hizmet Binası Kullanım Sonrası Mekan Değerlendirmesi (KSMD) 2006 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Ebru ÇUBUKÇU
Gediz Deltası Yönetim Planı – Sosyo- Ekonomik Analiz Çalışmaları (İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği’ne) 2006 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Doç.Dr.E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ
İhracat Oryantasyonlu Sanayileşme Sürecinde Küçük Üretimin Mekansal Yer Değiştirme Stratejileri: İzmir Örneği Üzerine Ampirik Bir Araştırma 2005 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.A.Emel GÖKSU, Öğr.Gör.Dr.Levent ÜNVERDİ
İzmir’de Perakende Ticaret Sektörünün Mekansal Hareketliliği ve Geleceği Üzerine Stratejiler 2005 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Sezai GÖKSU, Yrd.Doç.Dr.Ahu DALGAKIRAN ERDOĞAN
Kent ve Kent Çevresi Tarımının Ekonomisi ve Çağdaş Kent Yapısı ile Bütünleştirilmesi: İzmir Örneği 2005 TÜBİTAK Prof.Dr.Osman GÖKÇE, Prof.Dr.Şenel ERGİN, Dilek YÜCEL ENGİNDENİZ, Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY Yrd.Doç.Dr.M.Burcu S.AYDIN, Doç.Dr.Duygu ÇUKUR GÖKÇE
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 2004   Prof.Dr.Sezai GÖKSU, Yrd.Doç.Dr.Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK
Şehir Planlamanın Paradigmal Sorgulanması ve Ekolojik Dengenin Korunması Bağlamında Yeni Bir Süreç Önerisi (Kuramsal Bir Deneme) 2004 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Şenel ERGİN, Yrd.Doç.Dr.M.Burcu S.AYDIN
İzmir İli Turizm Envanteri ve Yatırım Potansiyelleri  (İzmir Ticaret Odası’na) 2004   Prof.Dr.M.Çınar ATAY, Yrd.Doç.Dr.Muhammed AYDOĞAN 
Kent Kimliğinin Ortaya Çıkartılması Amacıyla Kentsel Tasarım Rehberlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması 2003 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Hülya KOÇ, Prof.Dr.E.Tayfun TANER, Yrd.Doç.Dr.Muhammed AYDOĞAN
İzmir Strateji Planı (İzmir Ticaret Odası’na) 2003 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.M.Çınar ATAY, Doç.Dr.Sibel ECEMİŞ KILIÇ, Yrd.Doç.Dr.M.Yıldırım ORAL
Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı İmar Planı (Muğla Belediyesi’ne) 2002 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.Hülya KOÇ, Doç.Dr.Sibel ECEMİŞ KILIÇ, Doç.Dr.E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ, Doç.Dr.Hayat ZENGİN, Yrd.Doç.Dr.M.Yıldırım ORAL
Ohio State University, Sign, Wayfinding and Information Master Plan 2002   Peter Hecht, Prof.Dr.Ebru ÇUBUKÇU
Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyon Çalışması (Konak Belediyesi’ne) 2002 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.Tayfun TANER, Doç.Dr.Sibel ECEMİŞ KILIÇ,  Doç.Dr.E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ,  Yrd.Doç.Dr.Ahu DALGAKIRAN, Yrd.Doç.Dr.Muhammed AYDOĞAN, Yrd.Doç.Dr.Neslihan KARATAŞ
Sosyo-Ekonomik İlişkiler Bağlamında İzmir Gecekondularında Kimlik Yapılanmaları 2002 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Sezai GÖKSU, Doç.Dr.Hayat ZENGİN
Postmodernist Söylem, Kentsel Tasarım Eylemi ve Ekolojik Planlama Bağlamına Eleştirel Bir Yaklaşım 2002 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.A.Emel GÖKSU, Doç.Dr.Şebnem DÜNDAR
Muğla Koruma Amaçlı İmar Planı (Muğla Belediyesi’ne) 2001 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.E.Tayfun TANER, Prof.Dr.Hülya KOÇ, Doç.Dr.Sibel ECEMİŞ KILIÇ, Doç.Dr.E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ, Doç.Dr.Hayat ZENGİN
Yapısal Dönüşümler Sürecinde Toplumsal Dışlanmışlıkların Oluşumu, İzmir Tarihi Kent Merkezi Çeperi Örneği 2001 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Sezai GÖKSU, Doç.Dr.E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ
İzmir İli Metropol Alanı Dahilinde Yerleşime Açılmış ya da Açılmakta Olan Kentsel Mekanların Su Kaynaklarını Kullanımına Yönelik Mevcut Durumlarının ve Olası Yönlenmelerinin Saptanması 2001 DEÜ BAP Koordinasyon Birimi Destekli Proje Prof.Dr.Şenel ERGİN, Yrd.Doç.Dr.M.Burcu S.AYDIN
Fethiye (Muğla) Depremevleri Mevkii Kentsel Tasarım Projesi (Fethiye Belediyesi’ne) 2001 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.Tayfun TANER, Doç.Dr.Şebnem DÜNDAR, Yrd.Doç.Dr.Ahu DALGAKIRAN 
Tahtalı Barajı Koruma Havzası’nda Mevcut ve Olası Arazi Kullanım Örüntüsünün Şehir Planlama Bakışı ile Havza Koruma Açısından Değerlendirilmesi (İZSU’ya) 2000   Prof.Dr.Şenel ERGİN, Yrd.Doç.Dr.M.Burcu S. AYDIN, Doç.Dr.E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ ,  Yrd.Doç.Dr.Mercan EFE GÜNEY
Konut Politilkası Geliştime Çalışması: T.C. Başbakanlık Konut İdaresi (T.C.Başbakanlık Konut İdaresi/Sosyal Bilimler Derneği’ne) 1999   Prof.Dr.Ali TÜREL, Prof.Dr.Ebru ÇUBUKÇU, Doç.Dr.K.Mert ÇUBUKÇU
İzmir Büyük Şehir Bütününde Karayolu Ağı Oluşturma Projesi (İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne) 1999 Döner Sermaye Projesi Yrd.Doç.Dr.M.Yıldırım ORAL, Yrd.Doç.Dr.Neslihan KARATAŞ, Ertunç GONCAGÜL,  Yrd.Doç.Dr.M.Burcu S.AYDIN, Ümran BİNAY
İzmir Kent Merkezi’nde Toptan Ticaret Sektörünün Dünü Bugünü ve Geleceği (İzmir Ticaret Odası’na) 1998 Danışmanlık Hizmeti Prof.Dr.E.Tayfun TANER , Doç.Dr.E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ, Doç.Dr.Şebnem DÜNDAR, Doç.Dr.Hayat ZENGİN
Gölyazı (Bursa – Nilüfer) Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Koruma İmar Planı (Gölyazı Belediye Başkanlığı’na) 1998 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.A.Emel GÖKSU, Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇİLİNGİR, Dr.Levent ÜNVERDİ
İzmir ve Yakın Çevresi Strateji Planı (İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne) 1997 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.M.Çınar ATAY, Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇİLİNGİR, Dr.Levent ÜNVERDİ
Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesi Açısından Kentsel Sistemlerin Planlanması 1996 TÜBİTAK Prof.Dr.AysenMÜEZZİNOĞLU, Prof.Dr.Şenel ERGİN, Doç.Dr.Şebnem DÜNDAR, Fatma Derya ÖNCÜL
Ayvalık Alibey Adası (Cunda) Koruma Amaçlı İmar Planı (Ayvalık Belediyesi’ne) 1994 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.M.ÇınarAtay, Prof.Dr.Hülya KOÇ, Doç.Dr.Hayat ZENGİN, Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇİLİNGİR
Ayvalık (Merkez) Koruma Amaçlı İmar Planı (Ayvalık Belediyesi’ne) 1994 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.M.Çın arAtay, Prof.Dr.Hülya KOÇ, Doç.Dr.Hayat ZENGİN, Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇİLİNGİR
Eski Foça Koruma Amaçlı İmar Planı (Eski Foça Belediyesi’ne) 1990 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.M.Çınar Atay, Öğr.Gr.Dr.Levent Ünverdi, Doç.Dr.Hayat Zengin
Gaziantep 100. Yıl Atatürk Kültürparkı ve Çevresi Kentsel Tasarımı (İller Bankası’na) 1990 Döner Sermaye Projesi Prof.Dr.Tayfun Taner, Öğr.Gr.Dr.Levent Ünverdi, Doç.Dr.Hayat Zengin
Buca Tınaztepe Mevkii Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüsü Uygulama Projesi (DEÜ Rektörlüğü’ne) 1990 Mimari Uygulama Projesi Prof.Dr.Mehmet TÜREYEN, Yrd.Doç.Dr.Neslihan GÜZEL, Yrd.Doç.Dr.Tolga ÇİLİNGİR 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Bütününe İlişkin Tarihi Alan Planlarının Hazırlanması ve Alan Yönetim Planının Hazırlanması    Danışmanlık Hizmeti  

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast