Mezuniyet İşlemleri


MEZUNİYET İŞLEMLERİ

Mezuniyetleri Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülen öğrencilerimizin Fakültemiz otomasyon sistemindeki mezuniyet işlemleri ile diplomalarının hazırlanması, öğrenci işleri bürosu tarafından yapılacak olup öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmaları gerekmemektedir. Mezuniyetleri YÖKSİS ya da E-Devlet üzerinden görüntülenebilecektir.

 

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ (Fakültemizde başvuruda düzenlenir)

DİPLOMA (Üniversitemiz Rektörlüğünce düzenlenir)

Mezun olan öğrencilerimizin Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diplomalarını alabilmek için ilişik kesme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. (Bu işlem bir kez yapılacak olup geçici mezuniyet belgesi veya diploma almak için gelindiğinde de yapılabilir. Kişi şahsen gelerek ya da noterden vekalet verdiği birisi aracılığıyla yapabilir.)

İlişik Kesme İşlemleri

Gelmeden önce mezun.deu.edu.tr adresinden mezun bilgi formlarını doldurmaları,

İlişik kesme formunu doldurarak Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine borcu olmadığına dair onaylatmaları,

Öğrenci Kimlik Kartı (Kayıp/çalıntı olması durumunda karakol tutanağı alınmalı)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Adet Fotoğraf getirmeleri

gerekmektedir.

 

Mezuniyet İşlemleri ile İlgili belge ve formlar

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast