Giriş Puanları ve Öğrenci Profili

Her yıl ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre Fakültemize öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler ise yine ÖSYM tarafından organize edilen YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) sonuçlarına göre Fakültemize kabul edilmektedir. Sınav sonucuna göre Fakültemize kabul hakkını kazanan öğrencilerin belirlenen tarihler arasında gerekli dokümanları ile Üniversite Öğrenci İşlerine başvurmaları gerekmektedir.

2016-2017 eğitim yılında Fakültenin toplam öğrenci sayısı 1149 dir. Öğrencilerin Fakülte bölümleri ve cinsiyete göre dağılımı aşağıda tabloda gösterilmektedir.

Puan Türü

Fakültemiz bölümlerine giriş için istenen puan türü MF4 puan türüdür.

 Taban ve Tavan Puanlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne ait 2016-2017 öğretim yılı için oluşan taban ve tavan puanları aşağıda verilmiştir;

2016-2017 Öğretim Yılı Puanları
   Taban Puan  Tavan Puan  Kontenjan
Bölümler      
Mimarlık Bölümü 432,854 454,973 100
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  314,716 413,893 90

Öğrenci Profili

Bölümler T.C. Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrenciler Toplam Öğrenci 
 Kız  Erkek  Kız  Erkek
Mimarlık Bölümü  262 278  17 17  574
Mimarlık Bölümü (Özel Öğr.) 57 47 2 106
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 261  141 3  2  407
İç Mimarlık ve Çevre Tasarım (Özel Öğr.) 34 28 62
TOPLAM 614 494 22  19 1149