Fakülte Komisyonları

 

∗ Mimarlık Bölümü, Bölüm Komisyonları için Tıklayınız!

∗ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm Komisyonları için Tıklayınız!

 

Fakülte Yayın Komisyonu
 
Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Prof. Dr. Hülya KOÇ | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Prof. Dr. Hümeyra BİROL | humeyra.akkurt@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 59
         
Fakülte Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
 
Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Prof. Dr. Hülya KOÇ | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Doç. Dr. Taner UÇAR | taner.ucar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 10
         
Fakülte Burs Komisyon
 
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN (Başkan) | mine.tanac@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 53
Doç.Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 62
Doç.Dr. M.Burcu SILAYDIN AYDIN | burcu.silaydin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 70
         
Fakülte Staj Komisyonu
 
Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Doç. Dr. G.Deniz DOKGÖZ | deniz.dokgoz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Doç. Dr. Mercan EFE GÜNEY | mercan.efe@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 77
         
Fakülte Dış İlişkiler Komisyonu
 
Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Prof. Dr. E. İpek ÖZBEK SÖNMEZ | ipek.sonmez@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 38
Doç. Dr. Deniz LÖKÇE | deniz.lokce@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 69
         
Fakülte Spor Birimi
 
Doç. Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU (Başkan) | f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇİLİNGİR | tolga.cilingir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 67
Öğr. Gör. Dr. Levent ÜNVERDİ | levent.unverdi@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 66
         
Fakülte Bologna Koordinatörleri
 
Prof. Dr. Mine TANAÇ ZEREN (Dekan V.) | mine.tanac@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 53
Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Dekan Yard.) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN (Dekan Yard.) | m.aydogan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 65
Prof. Dr. Hülya KOÇ (Şbp Bologna Koor.) | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Doç. Dr. Ayça TOKUÇ (Mim. Bologna Koor.) | ayca.tokuc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
         
Fakülte Ders Ve Sınav Programları Komisyonu
 
Doç. Dr. İnci UZUN (Başkan) | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 89
Araş. Gör. Dr. İlgi ATAY KAYA | ilgi.kaya@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 74
Araş. Gör. Zeynep DÜNDAR | zeynep.dundar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
         
Fakülte Engelsiz Komisyonu
 
Prof. Dr. Hülya KOÇ (Komisyon Başkanı) | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Nazan AKDEMİR (Fakülte Sekreteri V.) | nazan.akdemir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 55
         
Fakülte Stratejik/Kalite Planlama Ekibi
 
Prof. Dr. E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ | ipek.sonmez@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 38
Prof. Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK | hayat.zengin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 68
Doç. Dr. Müjde ALTIN | mujde.altin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 48
         
Fakülte Kariyer Planlama Koordinatörü
 
Doç. Dr. Özlem ARITAN | ozlem.aritan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 54
         
Fakülte Web Tasarım Komisyonu
 
Prof. Dr. Tutku Didem ALTUN | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN | m.aydogan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 64
Öğr. Gör. Hüseyin ÜNÜVAR | huseyin.unuvar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 98
         
Bölümler Arası Koordinasyon Komisyonu
 
Prof. Dr. İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY | ilknur.turkseven@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 53
Prof. Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK | hayat.zengin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 68
Doç. Dr. İnci UZUN | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 89
Doç. Dr. Hilmi Evren ERDİN | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 43
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Feyzal ÖZKABAN | feyzal.ozkaban@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 82
Dr. Öğr. Üyesi Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA | gozde.eksioglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
         
DEÜ Desem Destek Komitesi
 
Dr. Öğr. Üyesi F. Feyzal ÖZKABAN | feyzal.ozkaban@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 84
Araş. Gör. A. ilker YALINER | ilker.yaliner@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 86
Araş. Gör. Esra KUT GÖRGÜN | esra.kut@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
         
Komisyonlar Evrak Akış Şeması

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast