Fakülte Komisyonları

 

∗ Mimarlık Bölümü, Bölüm Komisyonları için Tıklayınız!

∗ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm Komisyonları için Tıklayınız!

 

Fakülte Yayın Komisyonu
 
Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Prof. Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK | hayat.zengin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 68
Prof. Dr. Hümeyra BİROL | humeyra.akkurt@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 59
Prof. Dr. İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY | ilknur.turkseven@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 53
Doç. Dr. M. Burcu SILAYDIN AYDIN | burcu.silaydin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 70
         
Fakülte Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
 
Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Prof. Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK | hayat.zengin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 68
Doç. Dr. Taner UÇAR | taner.ucar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 10
         
Fakülte Burs Komisyon
 
Prof. Dr. Mine TANAÇ ZEREN (Başkan) | mine.tanac@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 53
Doç. Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 62
Doç. Dr. Mercan EFE GÜNEY | mercan.efe@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 77
         
Fakülte Staj Komisyonu
 
Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Doç. Dr. G. Deniz DOKGÖZ | deniz.dokgoz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ | neslihan.karatas@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 46
         
Fakülte Dış İlişkiler Komisyonu
 
Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Prof. Dr. E. İpek ÖZBEK SÖNMEZ | ipek.sonmez@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 38
Doç. Dr. Deniz LÖKÇE | deniz.lokce@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 69
         
Fakülte Spor Birimi
 
Doç. Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU (Başkan) | f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇİLİNGİR | tolga.cilingir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 67
Öğr. Gör. Dr. Levent ÜNVERDİ | levent.unverdi@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 66
Araş. Gör. A. ilker YALINER | ilker.yaliner@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 86
Araş. Gör. Yunus Emre SARIKAYA | yunusemre.sarikaya@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
         
Fakülte Bologna Koordinatörleri
 
Prof. Dr. Mine TANAÇ ZEREN (Dekan) | mine.tanac@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 53
Prof. Dr. T. Didem ALTUN (Dekan Yard.) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN (Dekan Yard.) | m.aydogan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 65
Prof. Dr. Hülya KOÇ (Şbp Bologna Koor.) | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Doç. Dr. Ayça TOKUÇ (Mim. Bologna Koor.) | ayca.tokuc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
         
Fakülte Ders Ve Sınav Programları Komisyonu
 
Doç. Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN (Başkan) | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 62
Araş. Gör. Dr. İlgi ATAY KAYA | ilgi.kaya@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 74
Araş. Gör. Zeynep DÜNDAR | zeynep.dundar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
         
Fakülte Engelsiz Komisyonu
 
Prof. Dr. Hülya KOÇ (Komisyon Başkanı) | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜLLER | ebru.guller@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
Nazan AKDEMİR (Fakülte Sekreteri V.) | nazan.akdemir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 55
Hasan ŞENER (Öğrenci İşleri Şefi) | hasan.sener@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 19
         
Fakülte Stratejik/Kalite Planlama Ekibi
 
Doç. Dr. Ayça TOKUÇ  | ayca.tokuc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
Doç. Dr. Gökçeçiçek SAVAŞIR | gokcecicek.savasir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 84
Dr. Öğr. Üyesi İrem AYHAN SELÇUK | irem.ayhan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
Araş. Gör. Fulya SELÇUK | fulya.selcuk@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
Araş. Gör. Esra KUT GÖRGÜN | esra.kut@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
         
Fakülte Kariyer Planlama Koordinatörü
 
Dr. Öğr. Üyesi Kutluğ SAVAŞIR | kutlug.savasir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
         
Fakülte Web Tasarım Komisyonu
 
Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN (Başkan) | m.aydogan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 64
Araş. Gör. Esra KUT GÖRGÜN | esra.kut@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
Araş. Gör. İrem KALE | irem.kale@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 49
         
DEÜ Desem Destek Komitesi
 
Dr. Öğr. Üyesi F. Feyzal ÖZKABAN | feyzal.ozkaban@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 82
Araş. Gör. A. ilker YALINER | ilker.yaliner@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 86
Araş. Gör. Esra KUT GÖRGÜN | esra.kut@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
         
Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Koordinasyon Komisyonu
 
Prof. Dr. İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY | ilknur.turkseven@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 53
Prof. Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK | hayat.zengin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 68
Doç. Dr. İnci UZUN | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 89
Doç. Dr. Hilmi Evren ERDİN | evren.erdin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 43
Dr. Öğr. Üyesi F. Feyzal ÖZKABAN | feyzal.ozkaban@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 82
Dr. Öğr. Üyesi Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA | gozde.eksioglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
         
Komisyonlar Evrak Akış Şeması

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast