Fakülte Komisyonları

 

∗ Mimarlık Bölümü, Bölüm Komisyonları için Tıklayınız!

∗ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm Komisyonları için Tıklayınız!

 

Fakülte Yayın Komisyonu
 
Doç.Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Prof.Dr. Hülya KOÇ | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Prof.Dr. Hümeyra BİROL | humeyra.akkurt@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 59
         
Fakülte Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
 
Doç.Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Prof.Dr. Hülya KOÇ | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Doç.Dr. Taner UÇAR | taner.ucar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 10
         
Fakülte Burs Komisyon
 
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN (Başkan) | mine.tanac@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 53
Doç.Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 62
Doç.Dr. M.Burcu SILAYDIN AYDIN | burcu.silaydin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 70
         
Fakülte Staj Komisyonu
 
Doç.Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Doç.Dr. G.Deniz DOKGÖZ | deniz.dokgoz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Doç.Dr. Mercan EFE GÜNEY | mercan.efe@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 77
         
Fakülte Dış İlişkiler Komisyonu
 
Doç.Dr. T. Didem ALTUN (Başkan) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Prof.Dr. E. İpek ÖZBEK SÖNMEZ | ipek.sonmez@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 38
Doç.Dr. Deniz LÖKÇE | deniz.lokce@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 69
         
Fakülte Spor Birimi
 
Doç.Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU (Başkan) | f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Dr.Öğr.Üyesi Tolga ÇİLİNGİR | tolga.cilingir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 67
Öğr.Gör.Dr. Levent ÜNVERDİ | levent.unverdi@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 66
         
Fakülte Bologna Koordinatörleri
 
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN (Dekan V.) | mine.tanac@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 53
Doç.Dr. T. Didem ALTUN (Dekan Yard.) | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Doç.Dr. Muhammed AYDOĞAN (Dekan Yard.) | m.aydogan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 65
Prof.Dr. Hülya KOÇ (Şbp Bologna Koor.) | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Doç.Dr. Ayça TOKUÇ (Mim. Bologna Koor.) | ayca.tokuc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
         
Fakülte Ders Ve Sınav Programları Komisyonu
 
Doç.Dr. İnci UZUN (Başkan) | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 89
Araş.Gör.Dr. İlgi ATAY KAYA | ilgi.kaya@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 74
Araş.Gör. Zeynep DÜNDAR | zeynep.dundar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
         
Fakültemiz Mimarlık Bölümü Ders Ve Sınav Programları Komisyonu
 
Doç.Dr. İnci UZUN (Başkan) | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 89
Dr.Öğr.Üyesi Ebru GÜLLER | ebru.guller@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
Araş.Gör. Zeynep DÜNDAR | zeynep.dundar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
Araş.Gör. Fatma YELKENCİ SERT | fatma.yelkenci@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 92
Araş.Gör. Sevim ERDOĞDU | sevim.erdoğdu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 94
         
Fakültemiz Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü Ders Ve Sınav Programları Komisyonu
 
Doç.Dr. H.Evren ERDİN (Başkan) | evren.erdin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 43
Dr.Öğr.Üyesi Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA | gozde.eksioglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
Araş.Gör.Dr. İlgi ATAY KAYA | ilgi.atay@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 74
         
Fakülte Engelsiz Komisyonu
 
Prof.Dr. Hülya KOÇ (Komisyon Başkanı) | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Nazan AKDEMİR (Fakülte Sekreteri V.) | nazan.akdemir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 55
Mustafa SARCAN (Öğrenci İşleri Şef V.) | mustafa.sarcan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 19
         
Fakülte Stratejik/Kalite Planlama Ekibi
 
Prof.Dr. E.İpek ÖZBEK SÖNMEZ | ipek.sonmez@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 38
Prof.Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK | hayat.zengin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 68
Doç.Dr. Müjde ALTIN | mujde.altin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 48
         
Fakülte Kariyer Planlama Koordinatörü
 
Doç. Dr. Özlem ARITAN | ozlem.aritan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 54
         
Fakülte Web Tasarım Komisyonu
 
Doç. Dr. Tutku Didem ALTUN | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 56
Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN | m.aydogan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 64
Öğr. Gör. Hüseyin ÜNÜVAR | huseyin.unuvar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 98
         
Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Koordinasyon Komisyonu
 
Prof.Dr. İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY | ilknur.turkseven@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 53
Prof.Dr. Hayat ZENGİN ÇELİK | hayat.zengin@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 68
Doç.Dr. İnci UZUN | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 89
Doç.Dr. Hilmi Evren ERDİN | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 43
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Feyzal ÖZKABAN | feyzal.ozkaban@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 82
Dr. Öğr. Üyesi Gözde EKŞİOĞLU ÇETİNTAHRA | gozde.eksioglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
         
DEÜ Desem Destek Komitesi
 
Dr.Öğr.Üyesi F.Feyzal ÖZKABAN | feyzal.ozkaban@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 84
Araş.Gör. A.ilker YALINER | ilker.yaliner@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 86
Araş.Gör. Esra KUT GÖRGÜN | esra.kut@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
         
Deha Dokuz Eylül Hayal Atölyesi
 
Dr.Öğr.Üyesi Kutluğ SAVAŞIR (Koordinatör) | kutlug.savasir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
Doç.Dr. Ayça TOKUÇ | ayca.tokuc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
Dr.Öğr.Üyesi Ebru GÜLLER | ebru.guller@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
Araş.Gör.Dr. Erdem YILDIRIM | erdem.yildirim@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 91
         
DEÜ Eksen Dergisi
 
Prof. Dr. Ebru ÇUBUKÇU (Editör) | ebru.cubukcu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 61
Doç.Dr. Gökçeçiçek SAVAŞIR (Editör Yardımcısı) | gokcecicek.savasir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 84
         
Editörler Kurulu
 
Prof.Dr. Hülya KOÇ | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Prof.Dr. İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY | ilknur.turkseven@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 53
Doç.Dr. Hikmet GÖKMEN | hikmet.gokmen@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 99
Doç.Dr. Nezihat KÖŞKLÜK KAYA | nezihat.koskluk@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 90
Doç.Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 62
Doç.Dr. İnci UZUN | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 89
Doç.Dr. Mercan EFE GÜNEY | mercan.efe@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 77
Araş.Gör.Dr. İlgi ATAY KAYA | ilgi.atay@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 74
Araş.Gör. Umut ERDEM | umut.erdem@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 71
         
Dil Anlatım Denetimi Kurulu
 
Doç.Dr. Ayça TOKUÇ | ayca.tokuc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
Doç.Dr. Deniz LÖKÇE | deniz.lokce@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 98
         
Kapak Tasarımı
 
Doç.Dr. Deniz DOKGÖZ | deniz.dokgoz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Doç.Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU | f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
         
Teknik Yayın Editörleri
 
Araş.Gör. Nurten ÖZDEMİR GÖKMEN | nurten.ozdemir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
Araş.Gör. Zeynep DÜNDAR | zeynep.dundar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
Araş.Gör. Ayşegül ÇAKAN | aysegul.cakan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 94
Araş. Gör. Rabia AKGÜL | rabia.akgul@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
         
Hakemler Kurulu (* aşağıda fakültemizden katkı verecek öğretim üyeleri sıralanmış olup, uluslararası ölçekte genişletilecektir, yazışmalar devam etmektedir.)
 
Prof.Dr. Deniz GÜNER | deniz.guner@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 96
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN | mine.tanac@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 97
Doç.Dr. Tutku Didem ALTUN | didem.altun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 89
Doç.Dr. Gül Deniz DOKGÖZ | deniz.dokgoz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Doç.Dr. Muhammed AYDOĞAN | m.aydogan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 65
Doç.Dr. Neslihan GÜZEL | neslihan.guzel@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 42
Doç.Dr. Ayça TOKUÇ | ayca.tokuc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
Doç.Dr. Burcu GÜLAY TAŞÇI | burcu.tasci@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 95
Doç.Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU | f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Doç.Dr. Deniz LÖKÇE | deniz.lokce@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 98
Dr.Öğr.Üyesi Tolga ÇİLİNGİR | tolga.cilingir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 67
Dr.Öğr.Üyesi Kutluğ SAVAŞIR | kutlug.savasir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
Dr.Öğr.Üyesi F.Feyzal ÖZKABAN | feyzal.ozkaban@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 84
Dr.Öğr.Üyesi Ebru GÜLLER | ebru.guller@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
         
DEÜ Mimarlık Öğrenci Topluluğu
 
Doç.Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU | f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Büşra Nur ASLAN |   |  
         
DEÜ Genç Plancılar Öğrenci Topluluğu
 
Dr.Öğr.Üyesi Tolga ÇİLİNGİR | tolga.cilingir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 67
         

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast