Misyon & Vizyon

 

Misyon

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin misyonu, ulusal ölçekte sahip olduğu saygınlığını korumak ve uluslararası boyutta tanıtmak, toplumun gereksinim duyduğu yaşam koşullarını karşılamaya yönelik kentsel ve mekansal gelişimi sağlayabilmek amacıyla; etik değerlere bağlı, evrensel bakış açısına sahip, ülke ve dünya kültürüne tasarım diliyle katkıda bulunabilecek, toplumda tasarım ve planlamaya verilen önemin gözetilmesini sağlayan, yaşanabilir çevrelerin tasarlanmasında çağdaş yaklaşımlar geliştirebilen, fiziksel ve doğal çevreye duyarlı, kültürel birikiminin farkında, toplumsal, ekonomik ve mekansal problemleri doğru okuyarak alternatif çözümler üretebilen, kültür ve doğa arasındaki denge ve uyumu gözetebilen, özgün tasarım bilinci ve toplumsal duyarlılığa sahip, disiplinler arası düşünebilme yetisi kazanmış, araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş düşünebilen mimar ve şehir plancıları yetiştirmektir.

 

Vizyon

Mimari tasarım ve planlama eğitimi; her konu için her öğrencinin birikimi ve yeteneğine paralel olarak çok farklı çözümler üretebildiği, 3. boyutta düşünebilmenin ve yaratıcılığın çok önemli olduğu, yapılan tasarımlarda yerel/kültürel değerlerin göz önünde tutulması zorunluluğu olan bir eğitimdir. Evrensel, küresel, ulusal ve yerel değerlerin sentezi olmadan tasarım yapılamayacağı gerçeğinden hareketle, bölümlerimizin eğitim programları UIA(Uluslararası Mimarlar Birliği) AESOP(Avrupa Planlama Okulları Birliği) gibi kurulların öngördüğü eğitim ilkelerine, yöresel ve kültürel özelliklerimizi katarak şekillendirilmektedir. Ayrıca BOLOGNA Kriterlerine uyum çalışmalarında bölümlerimiz diğer ulusal bölümlerle sürekli bir işbirliği içindedir. Fakültemizde verilen eğitimin hedefi, iyi mimar veya iyi bir şehir plancısı olmanın yanı sıra Atatürkçü, laik, hür düşünceli, toplumsal sorunlara duyarlı, kendi çıkarından çok toplumun çıkarlarına önem veren, dürüst meslek sahibi insanlar yetiştirmeye yöneliktir.

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast