Yatay-Dikey Geçiş


Öğrenciler, Mimarlık Bölümü’ne her yıl yalnızca güz dönemi öncesinde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5) ve DEÜ Yatay Geçiş Yönergesi (http://ogrenci.deu.edu.tr/dokuz-eyluel-ueniversitesi-yatay-gecis-yoenergesi/) uyarınca başvurabilirler.

Bölüme

  • Kurumlararası Yurt İçi Yatay Geçiş (Başarı Puanı ile Yurt İçi Yatay Geçiş)
  • Yurt Dışı Yatay Geçiş
  • Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) Yatay Geçiş
  • Dikey Geçiş

olmak üzere dört farklı tipte öğrenci kabulü yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, talep doğrultusunda yönetmelik Ek Madde 2 Kapsamında Yatay Geçiş uyarınca Mısır ve Suriye’den öğrenci alınabilmektedir.

Kurumlararası Yurt İçi Yatay Geçiş’ler yalnız 2. ve 3.sınıflara kabul edilmekte, tüm yatay geçişler için bir Mimarlık lisans programında okuyor olma zorunluluğu aranmaktadır. Bu doğrultuda farklı bölümlerden kurum içi/kurum dışı yatay geçiş olasılığı yoktur. 

Farklı bölümlerden geçişlerle ilişkili olan Merkezi Yerleştirmeler yönetmelik gereği (https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri) o yılın kontenjanının %30’una kadar alınmakta, dikey geçişler ise DGS sonuçlarına göre YÖK tarafından gelen üst yazı uyarınca (http://ogrenci.deu.edu.tr/dikey-gecis/) intibaklanmaktadır. 

Mimarlık Bölümü yatay/dikey geçiş ve merkezi yerleştirme başvurularına ilişkin detaylı bilgilendirmeler, her yıl yaz aylarında gerçekleşen başvurulardan en az 15 gün önce bölümün internet adresinde (https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/yatay-dikey-gecis/) üniversitenin ilgili sayfalarına bağlantı linki de verilerek duyurulmaktadır. Bunun yanı sıra ilgili yönetmelik ve belgeler sürekli https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/yonetmelikler/ adresinde yer almaktadır.

Söz konusu kategorilere alım işlemlerine ilişkin değerlendirmeler, ilgili yönetmeliklerin hükümleri doğrultusunda Mimarlık Bölüm Yatay-Dikey Geçiş, Af ve İntibak Komisyonu’nca gerçekleştirilmekte, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yürürlüğe geçmektedir.

Gerek yatay-dikey geçiş, merkezi yerleştirme gerekse öğrenci değişim programları sonucunda kabul edilen öğrencilerin intibak işlemlerine ilişkin politikalar Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi (http://ogrenci.deu.edu.tr/images/Muafiyet%20Ynergesi.pdf) hükümleri doğrultusunda, Mimarlık Bölüm Yatay-Dikey Geçiş, Af ve İntibak Komisyonu’nca gerçekleştirilmekte, öğrencinin almış ve başarmış olduğu derslerin denklikleri incelenerek not dönüşümleri Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yürürlüğe geçmektedir. İntibak süreçlerinde not dönüştürme hususunda, DEÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi’nin ilgili maddelerinde yer alan hesaplama doğrultusunda, yurt içi üniversitelerde kullanılan farklı not sistemleri ve bunlar doğrultusunda Fakülte Kurulu’nda karara bağlanmış tablolar baz alınmaktadır. İntibak işlemlerinde ders sayılması hususunda, yönetmelikler doğrultusunda, alınan dersin eğitim programımızdaki ders ile içeriğinin %75 ve üzeri eşleşmesi, alınan dersin ders saatinin aynı ya da daha fazla olması temel kriterdir.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast