Akreditasyon Süreçleri


 

Mimarlık eğitimi programları için akreditasyon, dış kalite değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mimarlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, mimarlık hizmetlerinin niteliğini artırarak toplumsal gönencin, doğal ve yapılı çevrenin kalitesinin geliştirilmesini sağlamak amaçlarıyla 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği (MİAK) tarafından, 7 Eylül 2023 tarihli 9. Dönem 11. Toplantısı’nda alınan 4 no’lu Yönetim Kurulu kararı ile, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Lisans (Türkçe) Programı “6 Yıllık Akreditasyon”a hak kazanmıştır.

 

DEÜ Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı Öz Değerlendirme Raporu

MİAK Karar ve Ziyaret Takımı Sonuç Raporu


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast