DEÜ Eksen Dergisi


 

 

DEÜ Eksen Dergisi        
         
Editörler        
         
Doç. Dr. Deniz BALIK | deniz.balik@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 98
Doç. Dr. İlgi ATAY KAYA | ilgi.atay@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 74
         
Editörler Kurulu        
         
Prof. Dr. Hülya KOÇ | hulya.koc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 64
Prof. Dr. Hikmet GÖKMEN | hikmet.gokmen@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 99
Prof. Dr. Nezihat KÖŞKLÜK KAYA | nezihat.koskluk@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 90
Prof. Dr. İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY | ilknur.turkseven@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 53
Doç. Dr. Mercan EFE GÜNEY | mercan.efe@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 77
Doç. Dr. İnci UZUN | inci.uzun@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 89
Doç. Dr. Özgül YILMAZ KARAMAN | ozgul.yilmaz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 62
         
Teknik Editörler        
         
Arş. Gör. Rabia AKGÜL | rabia.akgul@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
Arş. Gör. Can Hazal AÇIKGÖZ AR | hazal.acikgoz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 95
Arş. Gör. Ayşegül ÇAKAN | aysegul.cakan@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 94
Arş. Gör. Fatma KARASÜMEN AÇIKGÖZ | fatma.karasumen@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 74
Arş. Gör. Hüseyin KÜÇÜKOĞLU | huseyin.kucukoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
Arş. Gör. Nurten ÖZDEMİR GÖKMEN | nurten.ozdemir@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
Arş. Gör. Fulya SELÇUK | fulya.selcuk@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 51
         
Dil Editörleri        
         
Doç. Dr. Ayça TOKUÇ | ayca.tokuc@deu.edu.tr | 0 (232) 301 83 89
Arş. Gör. Dr. Zeynep DÜNDAR | zeynep.dundar@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 52
         
Kapak Tasarımı        
         
Doç. Dr. Gül Deniz DOKGÖZ | deniz.dokgoz@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
Doç. Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU | f.hacialibeyoglu@deu.edu.tr | 0 (232) 301 84 12
         
Bilim Kurulu        
         
Prof. Dr. Tutku Didem ALTUN  (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Prof. Dr. Dimitris BALLAS (Groningen University)        
Prof. Dr. Asu BEŞGEN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)        
Prof. Dr. Burak BEYHAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)        
Prof. Dr. Cana BILSEL (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)        
Prof. Dr. Hümeyra BİROL (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Prof. Dr. Ali CENGİZKAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)        
Prof. Dr. Graham CLARKE (University of Leeds)        
Prof. Dr. Ebru ÇUBUKÇU (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Prof. Dr. Dany DORLING (Oxford University)        
Prof. Dr. Rachael FRANKLIN (Newcastle University)        
Prof. Dr. Emel GÖKSU (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Prof. Dr. Deniz GÜNER (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Prof. Dr. Eti LEVI AKYÜZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Prof. Dr. Neil REID (University of Toledo)        
Prof. Dr. Gökçeçiçek SAVAŞIR (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Prof. Dr. Ayyoob SHARIFI (Hiroshima University)        
Prof. Dr. Osman TUTAL (Eskişehir Teknik Üniversitesi)        
Prof. Dr. Mine Tanaç ZEREN (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Doç. Dr. Müjde ALTIN (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Doç. Dr. Deniz BALIK (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Doç. Dr. Deniz DOKGÖZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Doç. Dr. Ferhat HACIALIBEYOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Doç. Dr. Feyzal ÖZKABAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Doç. Dr. Fatma ŞENOL (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)        
Doç. Dr. Ayça TOKUÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Doç. Dr. Zeynep Tuna ULTAV (Yaşar Üniversitesi)        
Doç. Dr. Funda UZ (Istanbul Teknik Universitesi)        
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇILINGIR (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Dr. Öğr. Üyesi Kutluğ SAVAŞIR (Dokuz Eylül Üniversitesi)        
Dr. Öğr. Üyesi Dimitrios TSIOTAS (University of Volos)        

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast