2020-2021 Yaz Dönemi Staj Duyurusu

24-03-2021

 

17.03.2021 TARİHLİ FAKÜLTE KURULU KARARLARI DOĞRULTUSUNDA

MİMARLIK FAKÜLTESİ 2020-2021 YAZ DÖNEMI STAJLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

  • Kurum dışında yapılan stajlar için 5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren öğrencilerimiz stajlarını ilgili komisyonların e-posta adreslerine dilekçe ile başvurduktan ve duyurulan gerekli evrakları teslim ettikten sonra gerçekleştirebileceklerdir. Tüm stajlar için komisyonlara son başvuru tarihi 28 Haziran 2021’dir. Bölüm staj komisyonları gelen başvuruları değerlendirerek staj yapmasını uygun buldukları öğrencilerin listelerini (her staj için ayrı ayrı) 30 Haziran 2021 tarihine kadar Dekanlığa iletecek ve Oracle üzerinden 2020-2021 Yaz Dönemi üzerinde her bir staj için ders açılacak ve öğrenciler yüklenecektir. Bu doğrultuda stajların SAKAI üzerinden yürütülmesi, ilgili teslimlerin alınması ve staj sonunda notların Oracle’a işlenmesi Bölüm Staj Komisyonları’nca yürütülecektir.
  • Tüm evraklar web sitemizde ilgili linkten (https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/staj-islemleri/) indirilecek ve doldurulup imzalandıktan sonra taratıldıktan sonra, e-posta yoluyla staj komisyonlarının e-posta adreslerine iletilecektir. (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için: stajkomisyonu@gmail.com, Mimarlık Bölümü için: deumim.stajkomisyonu@gmail.com).
  • Bahar yarıyılı itibariyle mezuniyet aşamasına erişmiş (tek ders sınavları dahil tüm derslerini tamamlamış) öğrenciler kurum dışı stajlarını istedikleri zaman yine dilekçe yoluyla ilgili komisyona başvurarak gerçekleştirebilirler. Bölüm Staj Komisyonları bu tekil stajları (başvuru ve sonuçlandırma) eskiden olduğu gibi Dekanlık’la iç yazışma ve bilgilendirme doğrultusunda yürüteceklerdir.
  • Mimarlık bölümünde kurum içi yaptırılan Rölöve ve Ölçme Stajları, bu yaz duyurulan tarihlerde ve çevrimiçi olarak yaptırılacaktır. İlgili detaylı bilgi Mimarlık Bölümü Staj sunum evrakında yer almaktadır. Senatoya sunulan güncel Eğitim Revizyonu çerçevesinde Rölöve ve Ölçme Stajlarının kaldırılarak ilgili derslerin içine entegre edilmesi öngörülmekte olup, 2021-2022 Akademik Yılından itibaren kurum içi yaz stajı yapılmayacaktır. Bu stajlar son kez yaptırılacağı için, 2020-2021 eğitim itibariyle kurumumuza kayıtlanan[1] öğrencilerimiz hariç, tüm öğrencilerimizin stajları mutlaka tamamlaması tavsiye edilmektedir.
  • Yaz okulları ile staj çakışmaları durumunda Fakülte Yönetim Kurulu yetkili olup, ayrıntılı açıklama ile (takvim, gerekçe vb.) Dekanlığa dilekçe verilmesi gerekmektedir.
  • Her iki bölümün staj için gerekli belgeler ve iş akış süreci için ilgili sunumlarda detaylı açıklama mevcuttur: https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/staj-islemleri/

 

[1] 2020-2021 ÖSYM sınavı yoluyla, yatay-dikey geçiş, merkezi yerleştirme, YÖS sınavı ve ek maddelerle yerleştirilen tüm öğrencileri kapsamaktadır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast