“DEÜ EKSEN Dergisi, ilk sayısı yayınlandı!”

06-01-2021

Değerli Araştırmacı,

Mimarlık, şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma ve insan çevre ilişkileri disiplinlerinde güncel tartışmalara disiplinlerarası bir bakış açısı sunmayı amaçlayan

DEÜ EKSEN MFD adlı derginin ilk sayısı yayımlandı!

Aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/eksen/issue/58220

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından yılda üç kez, Ocak, Mayıs, Eylül aylarında açık erişimli, hakemli, uluslararası bir e-dergi olarak yayınlanacak olan dergimizde ulusal ve uluslararası güncel tartışma konularında yeni bir bilgi / yöntem öneren; daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olan kuram türündeki makaleler kabul edilmektedir. Dergide özgün ve nitelikli biçimde katkıda bulunacak araştırma makalelerine, kuramsal makalelere öncelik verilmekte; bunun yanı sıra uygulamaya ve eğitime ilişkin, derleme makaleleri, olgu sunumları, güncel tartışmalar ve yorumlar, eleştiri ve değerlendirme yazıları, kitap özeti vb. incelemeleri de yayınlanmaktadır. Standart makale yayın politikasına ek olarak zaman zaman insan çevre ilişkileri, şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım, mimarlık alanlarında düzenlenmiş konferanslarda seçilmiş bildirilerden oluşturulan tematik dosyalara da dergi bünyesinde yer verilecektir. İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlanacak makalelerin uygulama ve bilimsel araştırma arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi hedeflenmekte, eğitim ve meslek alanındaki ulusal ve uluslararası güncel sorunların tartışması beklenmektedir.

Sonraki sayılarımızda değerli çalışmalarınızla katkılarınızı bekleriz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/eksen ve https://eksen.deu.edu.tr/tr/anasayfa/


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast