Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi Seçimi

22-10-2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Gereği 2021-2022 Öğretim Yılı Öğrenci Temsilciliği Seçimleri gerçekleştirilecek olup, başvurular 25 Ekim 2021 Pazartesi günü saat: 17:30’a kadar dilekçeniz ve gerekli belgeler ile birlikte Mimarlık Fakültesi Dekanlığı  Evrak Kayıt birimine yapılacaktır.

 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

 

           (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

 

  1. a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

 

  1. b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

 

  1. c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

 

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

 

  1. d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

 

  1. e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

 

  1. f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

 

şartları aranır.

 

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart için e devlet üzerinden alınan belgenin; ( c) ve (f) bendinde yer alan şartların tespiti için adli sicil belgesinin ibrazı gerekir.

 

Not: Bu nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan veya seçim sırasında bu niteliklere sahip olup da, daha sonra söz konusu nitelikleri kaybedenlerin temsilcilik sıfatı kendiliğinden sona erer.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

Öğrenci Temsilcisi Aday Başvuru Formu


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast