Kayıt yenileme esnasında dikkat edilmesi gerekli hususlar

25-09-2021

 

Dilekçe ve sorularınız için lütfen mimogrenci@deu.edu.tr adresini kullanınız.

 

Kayıt yenileme esnasında dikkat edilmesi gerekli hususlar/sıkça sorulan sorular

 

Mimarlık bölümü için:

2021 yılı Ağustos ayında yapılan öğretim planı revizyonu sonrasında;

* Rölöve ve Ölçme Stajları öğretim planından kaldırılmış, Büro ve Şantiye Stajları 20 iş gününe indirilmiştir. Stajlar öğretim planında bulundukları dönemden bağımsız olarak, yaz tatili ve ara tatillerde, Staj Komisyonuna başvurarak gerçekleştirilebilir. Şantiye Stajının ön şartı MİM 2502 ve MİM 2602 dersleri, Büro Stajı’nın ön şartı MİM 2502 ve MİM 3503 dersleridir.

* ATA 1001, ATA 1002, TDL 1001, TDL 1002 derslerinin öğretim planında bulunduğu dönem değişmiştir. 4.sınıf aşamasındaki öğrencilerimiz arasında bu dersleri henüz bu dönem alacak olanların (ders kayıt sisteminde otomatik verilecek olsa da) ders seçimini atlamaması gerekmektedir.

* MİM 1505 Grafik İLetişim I dersi, MIM 2502 Mimari Tasarım II dersinin ön şartı haline getirilmiştir. Tüm öğrencilerimiz için 2021-2022 Güz Yarıyılı’ndan itibaren uygulanacaktır.

* Öğretim Planına MİM 4013 Taşıyıcı Sistem Tasarımında Güncel Yaklaşımlar (2+0, 2 AKTS) dersi, 2022-2023 Güz Yarıyılı’ndan itibaren zorunlu ders olarak Eğitim planına eklenmiştir. Bu yıl 4.sınıf olan öğrenciler için zorunlu değildir.

* Stüdyo derslerinin AKTS’lerinde ve kodlarında güncellemeler gerçekleşmiştir. Söz konusu AKTS değişikliklerinden kaynaklı olarak ya da farklı eğitim planlarına tabi olmaları nedeniyle öğrencilerimizin mutlaka 240 AKTS kontrolünü yapmaları, mezuniyet aşamasında 240 AKTS’yi tamamlamak üzere yeteri kadar seçmeli dersi ekstra almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, özellikle 3. ve 4.sınıf öğrencilerimize almadıkları zorunlu dersleri aldıkları ve başardıkları durumda toplam AKTS’lerini transkriptlerinden mutlaka kontrol etmeleri önerilmektedir.

* Söz konusu revizyon sadece stajı kalan mezun durumundaki öğrencileri etkilememektedir.

 

Ayrıca; eski revizyonlardan kalan alt notlar çerçevesinde

 

* 2018 yılı Şubat ayında yürürlüğe giren eğitim planı revizyonu sonrasında,

MİM 1507, MİM 1502, MİM 2505, MİM 2502, MİM 3503, MİM 3504, MİM 4503 proje derslerini 2018-2019 öğretim yılından itibaren kayıtlanan tüm öğrenciler sadece kendi dönemlerinde alabileceklerdir.

Bu kural,  2018 ve sonrası ÖSYS sonucu ile kayıtlanan öğrencilerin yanı sıra 2018 ve sonrası dönemde yatay geçiş, dikey geçiş vb. yollarla fakülteye yerleştirilerek herhangi bir döneme intibakı yapılan öğrencileri de kapsamaktadır. Bu noktada öğrenci numarasının bir önemi yoktur, kayıt tarihi esastır.

MİM 1507, MİM 2505, MİM 3504, MİM 4503 dersleri sadece güz yarıyılında, MİM 1502, MİM 2502, MİM 3504 dersleri sadece bahar yarıyılında açılır. MİM 4506 dersi her dönem tüm öğrenciler için açılmaktadır.

* MİM 3602 dersinin MİM 4506 dersinin önşartı olması ve MİM 1504 dersinin MİM 3503 dersinin önşartı olması durumu, 2019 ve sonrası ÖSYS sonucu ile kayıtlanan ve/veya 2019 ve sonrası dönemde yatay geçiş, dikey geçiş vb. yollarla fakülteye yerleştirilerek herhangi bir döneme intibakı yapılan öğrenciler için geçerlidir, bundan önce kayıtlanan öğrencilere uygulanmaz.

* KPD 1000 Kariyer Planlama dersi, 2020-2021 Öğretim Yılı ve sonrasında kayıtlanan tüm öğrenciler için zorunludur.

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için:

2021 yılı Ağustos ayında yapılan öğretim planı revizyonu sonrasında;

* PLN 3436 Konut Alanları Planlaması dersi PLN 2996 kodu ile 4.yarıyıla aktarılmıştır. Bu dersi henüz bu yılalacak olanların (ders kayıt sisteminde otomatik verilecek olsa da) ders seçimini atlamaması gerekmektedir.

* PLN 2999 Büro Stajı, öğretim planından kaldırılmıştır.

* Söz konusu revizyon sadece stajı kalan mezun durumundaki öğrencileri etkilememektedir.

 

İç Mimarlık öğrencileri için not:

* (Pasif) İç Mimarlık Bölümü İç Mimarlık Tasarım (proje) zorunlu dersleri 2018 yılından önce kayıtlı öğrenciler için her dönem açılmaktadır.

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast