Uzaktan Eğitim Duyurusu

19-03-2020

Değerli Öğrencilerimiz,

Yaşanmakta olan Corona virüs salgını riski nedeniyle YÖK’ ün almış olduğu karar doğrultusunda 2019/2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Fakültemiz bölümlerinde açılan tüm teorik dersler 23 Mart 2020 tarihi itibariyle Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi (DEUZEM) desteğinde uzaktan eğitim teknikleri ile yürütülecektir. Sistemin işleyişi hakkındaki eğitim videolarına DEUZEM web sitesinde https://deuzem.deu.edu.tr/?page_id=2672 linki aracılığıyla ulaşılabilirsiniz.

Bu doğrultuda eğitime 23 Mart 2020 tarihinde başlanacağından öncelikli olarak ilgili uygulamaya deu öğrenci e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş sağlayarak her bir teorik dersiniz için oluşturulmuş olan ayrı sınıflara katılım sağlamanız gerekmektedir. Dersi veren öğretim üyesi, sizlere en kısa süre içinde sınıf bağlantı linkini e-posta yoluyla ileteceğinden lütfen deu uzantılı e-posta adreslerinizi sık sık kontrol ediniz. Öğretim üyelerimiz senkron ya da asenkron şekilde derslerini yürütebilecek; dersleri ile ilgili her türlü video kitap vb. eğitim materyali ya da linki sisteme yükleyebilecek, ders değerlendirmeleri kapsamında uygulanacak sınav, quiz, ödev vb. dökümanları yönetebileceklerdir. Ders sınavına ilişkin uygulama yöntemi (erteleme ya da online sınav vb.) öğretim üyesinin insiyatifindedir.

Bu sistem, derse devamınız ve sorumluluklarınız doğrultusunda, derin işlendiğine ilişkin kanıt niteliğinde olup ilerleyen süreçte her türlü denetime tabi olabilecektir. Bu nedenle konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir. Söz konusu sistemin işleyişi isteğe bağlı olmayıp kurumsal olarak Dokuz Eylül Üniversitesinin tüm birimlerince uygulanacaktır.
Gelişmeler doğrultusunda eğitime nasıl devam edileceği, sınav takvimindeki değişiklikler ve bu aşamada kapsam dış olan uygulamalı derslerin durumu ile ilgili olarak daha sonra açıklama yapılacaktır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast