Web kayıt duyurusu

25-09-2021

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

(ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ İLE KAYITLANMIŞ TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ DÂHİLDİR)

 

GENEL BİLGİLER

 

2021/2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için devam eden tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 27-28-29 Eylül 2021 tarihlerinde, http://kayit.deu.edu.tr adresinden, öğrenci numarası ve şifre yazılarak yapılacaktır.  

Kayıt için öğrencilerimizin mutlaka DEBİS kullanıcı adı ve şifrelerini kullanmaları gerekmektedir. Web kaydı yukarıda belirtilen tarihler arasında Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi’nce belirlendiği üzere 27 Eylül Pazartesi Saat 10:00’da başlayacak 29 Eylül Çarşamba 17:30’da sona erecektir.

Debis kullanıcı adı:  öğrenci numaranız@ogr.deu.edu.tr şeklindedir.

Şifre                      :  Daha önce değiştirmediyseniz doğum tarihinizdir.

 

* İnternet olanağı bulunmayan öğrencilerimiz mesai gün ve saatleri içinde Fakültemiz bilgisayar laboratuarlarından kayıt işlemi için yararlanabileceklerdir.

 

* Öğrencilerimizin kampüse, fakülte binasına ve derslere girişlerde sorun yaşamamaları için, WEB Kayıt esnasında aşağıdaki linkten HES kodlarını öğrenci kartlarına tanımlama işlemlerini yapmaları gerekmektedir. https://hes.deu.edu.tr/giris.php

 

Ders seçimi ve kayıta ilişkin esaslar Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’na bağlı olarak yürütülmektedir (https://mimarlik.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/sinavuygulamaesas.pdf).

 

1.sınıfa yeni başlayacak öğrencilerimizin derslere kaydı otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak mutlaka, http://kayit.deu.edu.tr adresinden iletişim bilgilerini güncellemeleri ve HES Kodlarını tanımlamaları gerekmektedir.

 

DANIŞMANLIKLAR

 

Eğitimine devam eden tüm öğrencilerimiz için, bağlı bulundukları öğretim üyelerinin danışmanlık saatlerine www.mimarlik.deu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Söz konusu saat aralığında öğrencilerimiz, dönem boyunca danışmanlarından kayıt, ders seçimleri, uzaktan eğitim ve ilişkili platforma dair teknik sorunlar, kariyer planlama ve benzeri diğer konularda destek alabilirler. Danışmanlık modülleri hocalar tarafından SAKAI platformu üzerinde açılmış olup aktiftir.

 

GEÇ KAYIT İŞLEMLERİ:

 

Yukarıda belirtilen tarih ve saatler içinde kayıtların kesinlikle yapılması gerekir ve bu konuda bilinçli davranılması özellikle önemlidir. Geç kayıt yapılmak istenmesi halinde öğrencilerimiz geri dönülemez sorunlarla karşılaşabilirler.

Ancak, yukarıdaki belirtilen tarihler içinde mazeretli olarak kayıt yenileyemeyen öğrencilerimizin kayıtlarını yeniletebilmesi için mazeretini belgelendirerek (internet ile ilgili konularda anlık ekran görüntüsü, sağlık sorunlarında rapor vb.) en geç 15 Ekim Cuma gününe kadar Dekanlığımıza dilekçe vermeleri gerekmektedir. Bu tarihinden sonra yeni ders kaydı kabul edilmeyecektir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri uygun görülmeyen öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

 

DANIŞMAN KAYIT ONAYI

 

Öğrenci alacağı derslerini belirleyip web kaydını tamamladıktan sonra bu kaydın tamamlanmış ve geçerli olabilmesi için öğrencinin danışmanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Danışmanınızın kaydınızı onaylayıp onaylamadığı kayıt yaptığınız sayfanız üzerinden görülebilir.  Bu nedenle, kayıt girişinizin hemen ardından belirli sürelerle periyodik olarak tekrar internet üzerinden kayıt sayfanızdan durumunuzu kontrol etmelisiniz.

Ders kaydını tamamlayan ancak kayıt başlangıç ve bitiş tarih ve saatleri içinde yeniden bir düzeltme yaparak kaydını tekrar yenilemek isteyen öğrenciler web üzerinden yine yukarıdaki süreler içinde bu işlemi gerçekleştirebilirler. Ancak, bu durumdaki öğrencinin yenilenen ders seçme durumunu ve dolayısıyla, bu şekliyle yeniden kaydını da onaylatması zorunludur. Böyle bir durumda veya yenilemede danışmanınızı (Danışmanın adı ve e-posta adresi de ekranınızda görünecektir) e‑posta veya uygun bir başka yolla uyarınız.

 

DANIŞMANINIZIN İŞLEMİ SONRASINDA YAPILACAKLAR:

 

  1. a) Olumlu Durumda: Kaydınızın danışmanınız tarafından onaylanmış olduğunu görmeniz halinde kaydınız yapılmış ve tamamlanmıştır.
  2. b) Olumsuz Durumda: Kaydınızın danışmanınız tarafından onaylanmamış olduğunu görmeniz halinde danışmanın kaydınızı onaylamama nedeni veya diğer önerileri yazılı olarak ekranda görülecektir (Danışmanın adı ve e-posta adresi de ekranınızda görünecektir). Bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri yaparak kaydınızı tekrar yenilemeniz ve yine danışmanınızca onaylandığını görmeniz gerekir. Bu tür işlemleri kayda göre birkaç kez tekrarlanmak durumunda kalabilirsiniz. Kaydınız ancak danışmanınızca onaylanması durumunda gerçekleşmiş olacaktır.
  3. c) Kaydınızın gerçekleşip tamamlanması ile kendinize bir çıktı alabilirsiniz. Ancak, bu çıktıyı danışmanınıza imzalatıp Öğrenci Bürosuna vermeniz gerekmemektedir.

 

ALINABİLECEK DERS SAYISI/SAATİ

 

Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 6. Maddesi (2). bendi gereği Öğrencilerin haftalık ders yükü üst sınırı olan 26 saatin üzerinde derse kayıtlanmasına program izin vermemektedir. Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler, 26 saat derse kayıtlandıktan sonra Öğrencilerin İşleri Bürosuna müracaat etmeleri ve Fakülte Yönetim Kurulunun onaylaması halinde en çok 30 saate kadar ilave derse kayıtlanabileceklerdir.

Ayrıca; bulunduğu yarıyıl itibariyle öğretim planında yer alan tüm dersleri almış, başarmış ve genel not ortalaması en az 2,50 olan İkinci sınıf ve üstündeki öğrenciler bir üst sınıftan en fazla bir (1) ders, genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler ise bir üst sınıftan en fazla iki (2) ders alabilirler.

Öğrencinin daha önce hiç almadığı bir dersi alabilmesi için, Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 9. Maddenin (9). fıkrası gereği ikinci ve daha sonraki yarıyıllar sonu itibariyle genel not ortalamasının (GNO) en az 1.80 olması gerekir. Bunun yanı sıra not ortalaması 1.80’in altında olan Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin (ve özel öğrencilerin), yine Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 9. Maddesinin 3. Fıkrasına göre daha önce alıp kaldığı ve/veya geçtiği dersler ile YÖK derslerine ilaveten, seçme ders alma hakları bulunmaktadır.

 

DERS SAATİ ÇAKIŞMA DURUMLARI

 

Daha önce hiç alınmamış ve ders programında çakışan dersler aynı anda alınamaz. Proje dersleri ile herhangi bir ders en fazla %25 oranında çakışıyorsa (örneğin, 8 saatlik bir proje dersi ile 2 saatlik bir ders), öğrenci çakışan bu dersini Öğrenci Bürosu’na bir dilekçe ile başvurmak suretiyle Fakülte Yönetim Kurulu’nca uygun görülmesi halinde alabilecektir. Seçme dersler ise ancak dersin kontenjanında yer olması durumda alınabilecektir. Ayrıca öğrencinin daha önce aldığı ve kaldığı ancak devamsızlıktan kalmadığı ders varsa, çakışma durumunda dersi alabilir.

 

DERS TEKRARI

 

Öğrenci daha önce aldığı ve başarılı olduğu bir dersi, isterse, genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla tekrar alabilir. Ancak, bu durumda, alınan en son not geçerli olur. Eğer böyle bir dersin kodu değişmiş ise ve program böyle bir işlem yapmazsa bu işlem bir dilekçe ile başvurularak gerçekleştirilir.

 

ÖNŞARTLI DERSLERE KAYITLANABİLME

 

Bir derse ön şart olan ders veya dersler başarılmış olmadıkça o ders alınamaz. Ancak Fakülte Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 6 maddenin (6). bendinde  belirtilen koşulların sağlanmış olması durumunda, eğitim planında & işareti ile tanımlanmış dersler için, daha sonraki yarıyıllarda o derse bağlı ders veya dersler alınabilir. Proje dersleri ön koşulu sağlanmadıkça hiçbir şekilde alınamaz. Bölümlerin eğitim planlarında yapılan revizyonlar doğrultusunda, öğrencilerin giriş yılına göre bağlı bulundukları müfredatlar ve koşulları (önşart vb.) farklılık gösterebilir. Buna ilişkin Web Kayıt Sistemi gerekli kontrolleri sağlıyor olmakla birlikte, detaylı bilgi için Bölümlerin web sayfasında yer alan eğitim planları ve altındaki intibak notları incelenmelidir. 

 

SEÇME DERSLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

  1. a) Mimarlık Bölümünde öğrenim süresi boyunca A, B ve C gruplarının her birinden en az 2’şer dersin alınması zorunluluğu, Fakülte Kurulu Kararı ile kaldırılmıştır.
  2. b) Seçme dersler bir havuz şeklinde düzenlenmiş olup öğrenci o yarıyıl açılan dersleri (ders kodu düzeyine bağlı kalmaksızın) seçebilecektir. Bu dönem ilk olarak Ortak Seçmeli Dersler havuzundan, üniversite bütününde açılan seçmeli dersler arasından ders seçimi yapılabilir. Öğrencilerimiz bu derslerden öğretim hayatı boyunca en fazla 1 tane seçebilir.
  3. c) Seçmeli ders kontenjanları, Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri için 30 kişi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için 25 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kontenjan dolması halinde o ders kayıta kapanacak ve diğer öğrenciler tarafından seçilemeyecektir. Bir seçme derse kayıt yapmış olan bir öğrencinin üzerindeki seçme ders, o öğrenci kendi isteği ile o dersi bırakmadıkça veya ders kapanmadıkça üzerinden silinemez.
  4. d) Mimarlık öğrencileri Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden, Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri Mimarlık Bölümü’nden ders alabilirler ancak bu, her ders için total kontenjanın içerisinde olacak şekilde 5 kişi ile sınırlıdır. Söz konusu 5 kişilik kontenjanlar web kayıt sürecinin sonunda bölümlerin kontenjanlarına devrolacaktır, ekle-bırak sürecinde ilgili bölümlerin öğrencileri tarafından seçilebilirler.
  5. e) Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmiş olması gereklidir. Kayıt süresi sonunda 10 kişinin altında öğrenci olan dersler kapatılacak ve bu dersleri seçen öğrencilere ekle-bırak sürecinde yeni ders seçme hakkı verilecektir.

 

DERS EKLEME, DEĞİŞTİRME VE BIRAKMA

 

Ders ekleme, değiştirme, bırakma, 30 Eylül 2021 tarihinde yine web kayıt üzerinden yapılacaktır. (Not: Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’na göre en çok 2 adet ders eklenip bırakılabilecektir).

Bu süreçte kapatılan seçmeli dersleri seçen öğrencilerin, açılan ve kontenjanı olan seçmeli dersler içinden yeniden ders seçmesi gerekir. Açılan seçme dersler için ise sistem tarafından hiç bir öğrencinin, 10 öğrenci sayısının altına düşecek şekilde seçme ders bırakmasına izin verilmeyecektir.

Seçme derslerin kontenjan durumu, hem normal kayıt ve hem de Ekle/Bırak işlemleri sırasında seçme derslerin yanına konulmuş bulunan bir “sayaç” vasıtası ile öğrenciler tarafından izlenebilir.  

 

BAŞARISIZ OLUNAN SEÇMELİ DERSLERİN SİLDİRİLMESİ

 

Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6. Madde 7-8 bentleri gereği;

(7) İlk defa almış olduğu seçimlik bir dersi tekrarlamak durumunda kalan bir öğrenci, eğitim öğretim programına göre, daha sonraki yarıyıl veya yıllardan birinde, o derse eşdeğer başka bir seçimlik ders alabilir,

(8) Öğrenci başarısız olup tekrarlamak istemediği bir seçimlik dersi 2.kez almadığı takdirde bir sonraki yarıyılda kayıt yenileme işlemlerinin bitiminden sonra iki hafta içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurması durumunda üzerinden o ders sorumluluğu kaldırılır, denmektedir.

 

Ancak bu ders kaldırma işlemi dilekçe şartına bağlıdır. Ders ekle/bırak kayıt işlemleri sırasında isteyen öğrenci, “işleme devam” kutucuğundan önce WEB sayfasında aşağıda örneği görülen dilekçenin altındaki kutucuğa tıklayarak bu işlemi sağlayabilir. Kayıtlanıp başarısız olduğu bir seçme dersi bulunmayan, 1. Sınıfa yeni kayıt olmuş olan veya böyle bir işlemi tercih etmeyen öğrenciler aşağıdaki aşamayı atlayacaklardır.

 

AŞAĞIDAKİ DİLEKÇE; DAHA ÖNCE ÜZERİNİZE ALIP BAŞARISIZ KALDIĞINIZ SEÇMELİ DERSLERİN BİRİKMESİNİ ÖNLEYEREK ORTALAMANIZIN YÜKSELMESİNİ SAĞLAYACAKTIR. DİLEKÇENİN İŞLEME ALINMASINI İSTİYORSANIZ DİLEKÇE SONUNDAKİ “ONAY” KUTUCUĞUNU İŞARETLEYİNİZ, İSTEMİYORSANIZ DİLEKÇEYİ ATLAYARAK İŞLEMİNİZE DEVAM EDİNİZ.

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığına,

D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6. Madde 7-8 bentleri gereği; yeni aldığım “seçmeli derslerin” her birine karşılık olarak, daha önce alıp başarısız olduğum “seçmeli derslerden” birinin ders sorumluluğunun üzerimden kaldırılmasını talep ediyorum.

İş bu dilekçenin D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6. Madde 7. Ve 8.  bentleri gereği Mimarlık Fakültesi Dekanlığına verilmesi gerekli dilekçe yerine geçtiğini kabul ediyorum.

Yukarıdaki dilekçemin işleme alınmasını arz ederim.                    

                                                                       (Dilekçe onay işlemi için tıklayınız)  

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast