Hakkımızda (about us/ über uns / à propos de nous / о нас)

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

TARİHÇEMİZ

Mimarlık Fakültesi; köken itibariyle 1963 yılında Buca’da kurulan ve İzmir’de mimarlık eğitiminin ilk kez verildiği okul olan Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu’na dayanır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1992’de kurulmuştur. 1971 yılında 12 öğrencisi ile mimarlık lisans eğitimine başlayan kurum, o günden günümüze kadar çeşitli kurumsal ve yasal oluşumlar çerçevesinde yeni yapılanmalar yaşamıştır. 1971 yılında başladığı mimarlık lisans eğitimini 1979 yılında şehir planlama lisans eğitimi ile geliştiren fakültenin, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümleri zaman içinde farklı fakültelerin oluşumunda da yer almışlardır. Fakültenin geçmişten bugüne kadar olan gelişiminde önemli kilometre taşları; Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (1971), Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (1975), Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (1982), Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (1992) olarak özetlenebilir. Alsancak’taki fakülte binasındaki 23 yıllık eğitimden sonra 2004 yılında mimarlık eğitimi, fakülte binasının Tınaztepe Yerleşkesi’ne taşınmasıyla yeniden yapılandırılmıştır. 2020-2021 Eğitim yılı itibariyle fakültedeki toplam öğrenci sayısı 1,168, toplam akademik personel sayısı 79, idari çalışan sayısı 16’dır.

AMACIMIZ

Mimarlık Fakültesi’nin misyonu ulusal ölçekte sahip olduğu saygınlığını korumak ve uluslararası boyutta tanıtmak, toplumun gereksinim duyduğu yaşam koşullarını karşılamaya yönelik kentsel ve mekansal gelişimin sağlanabilmesi amacıyla, etik değerlere bağlı, evrensel bakış açısına sahip, ülke ve dünya kültürüne tasarım diliyle katkıda bulunabilecek, toplumda tasarım ve planlamaya verilen önemin gözetilmesini sağlayan, yaşanabilir çevrelerin tasarlanmasında çağdaş yaklaşımlar geliştirebilen, fiziksel ve doğal çevreye duyarlı, kültürel birikiminin farkında, toplumsal, ekonomik ve mekansal problemleri doğru okuyarak alternatif çözümler üretebilen, kültür ve doğa arasındaki denge ve uyumu gözetebilen, özgün tasarım bilinci ve toplumsal duyarlılığa sahip, disiplinler arası düşünebilme yetisi kazanmış, araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş düşünebilen mimar ve şehir plancıları yetiştirmektir. Bölümlerimizin eğitim programları UIA(Uluslararası Mimarlar Birliği) AESOP(Avrupa Planlama Okulları Birliği) gibi kurulların öngördüğü eğitim ilkelerine, yöresel ve kültürel özelliklerimizi katarak şekillendirilmektedir. Fakültemizde verilen eğitimin hedefi, iyi mimar veya iyi bir şehir plancısı olmanın yanı sıra Atatürkçü, laik, hür düşünceli, toplumsal sorunlara duyarlı, kendi çıkarından çok toplumun çıkarlarına önem veren, dürüst meslek sahibi insanlar yetiştirmeye yöneliktir. Fakülte, eğitime ve araştırmaya eş değer vererek, lisans ve lisansüstü eğitimde ders çeşitliliği yaratarak, disiplinlerarası eğitim modelini geliştirerek, bilime katkıda bulunacak araştırmalar için kaynak sağlayarak, eğitim kalitesini yükseltmek için gelişen dünya teknolojisini yakından takip ederek, yurtiçi ve yurtdışındaki saygın eğitim kurumlarıyla ortak projeler yürüterek, bu kurumlarla öğrenci ve akademik personel değişimini destekleyerek, paydaşları olan kamu kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı ile tanınan bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı amaçlar.

ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR: 15 Tasarım Stüdyosu, 2 Laboratuvar, 1 Teknik Atölye, Dokuz Eylül Hayal Atölyesi, Konferans Salonu

ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI: Erasmus + ve Farabi Değişim Programları

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Mimarlık Bölümü’nün temel amacı, mimarlığın her alanında kullanabileceği temel bilgi ve becerilerle donatılmış, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş mimarlar yetiştirmektir. Bu çerçevede evrensel düşünce ve etik değerlere sahip, eleştirel düşünebilen, alanında ülke ve dünya kültürüne katkıda bulunabilen, toplumsal, ekonomik ve mekansal problemleri doğru okuyarak, gereksinimleri izleyen mimarların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bölümde eğitim açısından amaç, maksimum düzeyde öğrenme, bilgilenme, bilgi üretme gibi düşünsel eylemler için ortam oluşturmaktır. Bunları gerçekleştirirken öğrencinin öncelikle müşteriye değil, topluma sorumlu ama aynı zamanda bağımsız düşünüp tasarlayabilen hem bütünü hem de detayı kavrayabilen bir yaklaşımla eğitilmesine çalışılmaktadır. Bu nedenle çok yönlü öğrenci/meslek adamı/araştırmacı profiline sahip, yaratıcı, öneri üretebilen, eleştirel düşünebilen, geniş bakış açılarına sahip, günümüz teknik olanaklarını kullanmayı bilen tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Restorasyon, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalları üzerinden lisans eğitimini ve akademik çalışmalarını etkin bir biçimde sürdürmektedir. Bölüm, 2021-2022 dönemi itibariyle üniversite tercih puan sıralamasında, devlet üniversitelerinin Türkçe ve İngilizce eğitim veren mimarlık bölümleri arasında 8. sırada yer almaktadır.

Mimarlık Bölümü’nde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim – öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

Kariyer Alanları

Mimarlık Bölümü mezunları, hem özel sektörde, hem de kamu sektöründe geniş bir yelpazede iş bulabilmektedirler. Mezunlar, özel sektörde mimari bürolarda, inşaat firmalarında, şantiyelerde, danışmanlık ve denetim şirketlerinde veya yabancı kuruluşlarda istihdam edilirken, kamu sektöründe de belediyeler, İl Özel İdaresi, Vakıflar Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi çeşitli kurumlarda çalışabilmektedirler. Mimarlığın geniş bir çalışma alanı olması ve kurumumuzun mezunlarının tercih edilmesi dolayısı ile, mezunlarımız genelde istihdam konusunda sorun yaşamamaktadır.

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, mevcut ekonomik, sosyal ve mekânsal işleyişe ilişkin değerlendirmeleri ve önerdiği alternatif çözüm biçimleri ile toplumsal kesimler ve bilim dünyası içinde aktif rol almayı amaçlamaktadır. Bölüm, doğaya, toplumsal ve kültürel süreçlere ve mesleki etik değerlere duyarlı ve şehir planlama sürecinin farklı ölçek, kademe ve kapsamlarına yönelik bilgi, beceri ve teknik anlamda yeterli donanıma sahip şehir plancıları yetiştirmek yoluyla toplumun tüm kesimleri için yaşam kalitesi yüksek çevreler oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bölüm, 2021-2022 dönemi itibariyle üniversite tercih puan sıralamasında, ülke genelinde eğitim veren şehir ve bölge planlama bölümleri arasında 11. sırada yer almaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim – öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

 

Kariyer Alanları

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, “İmar Planı” üretme ve uygulamakla yükümlü belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İl Bank ve Kalkınma Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, taşra teşkilatları ile ihale yöntemi ile imar planlarının, revizyon ve tadilatlarının üretildiği özel şehir planlama büroları ve gayrimenkul değerleme büroları olmak üzere hem kamu sektöründe hem de özel sektörde iş bulma olanağına sahiptir.

 

Tercih Rehberi

Tanıtım Videosu

 

Click for English

Klicken Sie für Deutsch

Cliquez pour le français

Нажмите, чтобы перейти на русский язык


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast