Misyon & Vizyon

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, eğitim ve araştırma yoluyla ülkemizin 1950’lerden bu yana yaşadığı hızlı kentleşmenin yarattığı mekansal çevrelerin “yaşanabilir” çevrelere dönüştürülmesine ve mevcut mekansal işleyiş karşısına alternatif çözüm biçimlerinin üretilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, bir yandan mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel pratiklerin kavranması, öte yandan potansiyellerden hareketle yeni seçeneklerin geliştirilmesi yönünde bir eğitimi amaçlamaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitiminin temel amacı, insana, doğaya ve kültürel süreçlere duyarlı ve mesleki bilgi ve beceri sahibi, meslek etiği bulunan nitelikli insanlar ve şehir plancıları yetiştirmektir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, kentsel sistemin işleyişini ortaya çıkarmaya, sorunların hangi süreçlerle ilgili olduğunu anlamaya ve incinebilir toplum kesimlerinin daha adil yaşam koşullarına kavuşabilmesinde mekana yönelik ipuçlarının ortaya konulmasına yönelik araştırmaların yapılmasını amaçlamaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, toplumsal sorumluluk gereği, meslek pratiğinde etik değerleri benimseyen meslek insanları yetiştirmek yanında, doğrudan, daha yaşanabilir çevreler konusunda duyarlı olacak biçimde toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını amaçları arasına almaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, mevcut ekonomik, sosyal ve mekansal işleyişe ilişkin değerlendirmeleri ve önerdiği alternatif çözüm biçimleri ile toplumsal kesimler ve bilim dünyası içinde aktif rol almayı amaçlamaktadır. İletişim teknolojisinin sunduğu olanakları, kente ilişkin bilgiye ulaşma, “doğru ve güvenilir” bilgiyi üretme ve bu bilgiyi topluma ulaştırmada, “bilgilenme kaynaklarının özgür kılınmasının” gereği olarak görür.

 

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast