Verilen Dereceler

Düzey Program & Süre Verilen Derece
Lisans : Şehir Planlama 4 Şehir Plancısı
Bölge Planlama 4
Yüksek Lisans : Şehir Planlama 2 Yüksek Şehir Plancısı
Kentsel Tasarım 2 Yüksek Şehir Plancısı
Kentsel Koruma Planlaması 2 Kentsel Tasarım Uzmanı
Doktora : Şehir ve Bölge Planlama Doktor
Kentsel Tasarım

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast