Temel İlgi Alanları ve Özellikleri

 

Temel ilgi alanları

Mimarlık insanlığın en ivedi gereksinimlerinden biridir. İnsanların yaşam çevrelerini oluşturan mekansal düzenlemeler her zaman zorunlu olan ve tasarlanması gereken eylemleri içermektedir. Bu eylemlerin gerçekleştiği mekanların  en küçüğünden en büyüğüne kadar kurgulanması, tasarlanması, üretimi, denetlenmesi ve organizasyonu ile birlikte kültürel sürekliliğin ifadeleri ve bu ifadelere yeni katkılar mimarlığın temel ilgi ve bilgi alanlarını meydana getirmektedir.

Mimarlık, estetik, birey-toplum psikolojisi, politika ve tarihe kadar yayılan disiplinler arası bir alandır. İnsanların yaşama eylemini kolaylaştırmak; belirli bir tasarım kalitesi içerisinde barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli mekansal düzenlemeleri üretme odakli bir disiplindir. Bir başka deyişle, mimarlığın temel ilgi alanı yaşamın tam da kendisidir.

Mimarlık Bölümü tüm bu temel ilgi alanları kapsamında yapılı çevrenin tasarımına yönelik tasarımcılar ve araştırmacılar yetiştirerek her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınmasına katkıda bulunmak amacındadır.

Özellikleri

Bölümümüz, mekansal girdilerin kurgulanması, organize edilmesi, tasarlanması ve üretilmesi gibi pratik hayatta yer alan yaşamsal zorunlulukların oluşturulmasına katkıda bulunan bir bilim alanı içerisinde yer almaktadır.

1971 yılında kurulmuş olan bölümümüzün, Ege’nin mimarlık eğitimi veren ilk devlet kurumu olma özelliği ile, geleneği oluşmuş ve kadrolaşmış bir yapısı vardır.

Temel amacımız, insan çevresinin tasarımına yönelik meslek adamı ve araştırmacılar yetiştirmek ve böylelikle Türkiye’de her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınmasına katkıda bulunmaktadır.

Bölümümüze merkezi sistemle giren öğrencilerin puanlarının yüksek olması bölümümüzün diğer üniversitelerin mimarlık bölümleri arasında tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Başarılı ve nitelikli öğrencilerin bölümümüzü seçmesi, eğitim kalitemizi yükseltmektedir. 

Mimarlık eğitiminin merkezinde “stüdyo çalışmaları” yer almaktadır. Bu nedenle “tasarım/proje dersleri” eğitim programımızda ağırlıklı yer tutmakta olup, diğer dersler stüdyoyu destekleyecek biçimde kurgulanmıştır.

Ayrıca mesleki uygulamada önemli bir gereksinim olan teknik bilgi alanında, öğrencilerimizin gerekli donanımlara sahip olacak şekilde yetiştirilmektedir.

Eğitim sürecinde verilmekte olan röleve, şantiye, büro, ölçme stajları ile mesleki eğitim-uygulama ilişkisi kurulması hedeflenerek; öğrencilerin mesleki pratiklerinden kopmalarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast