Misyon & Vizyon

 

Mimarlık Bölümü’nün temel amacı, temel bilgi ve becerilerle donatılmış, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş mimarlar yetiştirmektir. Bu çerçevede evrensel düşünce ve etik değerlere sahip, eleştirel düşünebilen, alanında ülke ve dünya kültürüne katkıda bulunabilen, toplumsal, ekonomik ve mekânsal problemleri doğru okuyarak, gereksinimleri izleyen mimarların yetiştirilmesi ve böylece Türkiye’de her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bölümde eğitim açısından amaç, maksimum düzeyde öğrenme, bilgilenme, bilgi üretme gibi düşünsel eylemler için ortam oluşturmaktır. Bunları gerçekleştirirken öğrencinin öncelikle müşteriye değil, topluma sorumlu ama aynı zamanda bağımsız düşünüp tasarlayabilen hem bütünü hem de detayı kavrayabilen bir yaklaşımla eğitilmesine çalışılmaktadır. Bu nedenle çok yönlü öğrenci/meslek insanı/araştırmacı profiline sahip, yaratıcı, öneri üretebilen, eleştirel düşünebilen, geniş bakış açılarına sahip, günümüz teknik olanaklarını kullanmayı bilen tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda güçlü ve köklü kadrosuyla DEÜ Mimarlık Bölümü, yetiştirmekte olduğu öğrenci profilinin niteliğini ve eğitimin kalitesini arttıran; eğitimin yanı sıra yayın, araştırma ve toplumsal hizmetler bazında çalışmalar yürüten idealist bir vizyon çerçevesinde hareket etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast