Misyon & Vizyon

 

Mimarlık Bölümünün program amacı;

Öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımıyla,

• Akademik ya da profesyonel uygulama alanlarında yeterli olacak temel bilgi ve becerilerle donatılmış,
• Eleştirel, yaratıcı ve yenilikçi düşünebilen, tarihi, kültürel, doğal ve fiziksel çevreye duyarlı mimari tasarım ürünleri geliştirebilen
• Kendi meslek alanında girişimcilik kabiliyeti, ulusal ve uluslararası rekabet yeteneği yüksek,
• Mimarlık meslek disiplininin ilişki kurduğu/içinde olduğu tüm alanlarda yetkin olarak çalışabilecek yeterlilikte,
• Disiplinlerarası çalışma becerisi taşıyan,
• Çok yönlü mimarlar yetiştirmektir.

Güçlü ve köklü kadrosuyla DEÜ Mimarlık Bölümünün vizyonu; eğitim ve araştırmanın eşdeğerliğini sürdürmek, lisans ve lisansüstü eğitimde ders çeşitliliği yaratarak, disiplinler arası eğitim modelini geliştirmek, eğitim kalitesini yükseltmek için gelişen teknolojiyi yakından izlemek ve uygulamak, yurtiçi ve yurtdışındaki saygın eğitim kurumlarıyla ortak projeler yürüterek, kurumlar arası öğrenci ve akademik personel değişimini desteklemek, bilimsel araştırmalar için yeni ortam ve olanaklar sağlamak, paydaşlarımız olan kamu kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın eğitim ve araştırma kurumlarından biri olmaktır.

Bölümün misyonu; evrensel düşünce ve etik değerlere sahip, eleştirel düşünebilen, alanında, ülke ve dünya kültürüne katkıda bulunabilen, sosyal, kültürel ve fiziksel çevreye duyarlı, toplumsal, ekonomik ve mekânsal problemleri doğru okuyarak, gereksinimleri karşılamaya yönelik yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilen, disiplinler arası iletişim ve etkileşime açık, güncel, teknolojik gelişmeleri izleyen ve olanaklarını kullanabilen, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş mimarlar yetiştirmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast